NIP

Home Secties Sectie Jeugd Richtlijnen jeugd en jeugdbescherming

Richtlijnen jeugd en jeugdbescherming

Een belangrijk onderdeel van de professionele standaard is ontwikkelen, implementeren en gebruiken van richtlijnen. Voor allerlei onderwerpen wordt het NIP gevraagd mee te ontwikkelen en te autoriseren. Een geautoriseerde richtlijn heeft een belangrijke status omdat het daarmee een erkenning krijgt en je als psycholoog verwacht wordt gebruik te maken van beschikbare richtlijnen.

Vanuit de sectie Jeugd hebben we onder andere meegewerkt aan het opstellen van de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.

Zoek je een relevante richtlijn? Kijk dan eens op:

Of raadpleeg de wegwijzer Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor Jeugd (pdf) waar alles rondom kwaliteitsstandaarden en richtlijnen in wordt uitgelegd.

 

Nationale beeldbank