NIP

Klinisch neuropsycholoog

De klinisch neuropsycholoog is deskundig op het gebied van de hersenen en het effect van hersendisfuncties op gedrag. De klinische neuropsychologie is erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Nederland heeft ongeveer 100 klinisch neuropsychologen.

 

Kennis en vaardigheden

De klinisch neuropsycholoog is een specialistisch werkende professional met uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag. Hij is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg. Hij stelt diagnoses en behandelt problemen.

De klinisch neuropsycholoog behandelt patiënten met verworven hersendisfuncties, specifieke groepen psychiatrische patiënten en bijvoorbeeld ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Verder beschikt hij over management- en onderwijsvaardigheden.

Opleiding

De specialisatieopleiding tot klinisch neuropsycholoog duurt vier jaar. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke kennis aangevuld met praktijkervaring binnen de patiëntenzorg. De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden. De opleiding wordt gegeven door de RINO Groep in Utrecht. Psychologen, BIG-geregistreerd, i.o. volgen de specialisatieopleiding in een klinische richting/ggz.

Toelatingseisen
  • de registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • een erkende opleidingsplaats.

Aanmelding verloopt via de RINO Groep.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven in het specialistenregister van klinisch neuropsychologen. Het register wordt beheerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzPt).