NIP

Home Registraties en merknamen NIP-registraties: overzicht registers

NIP-registraties

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Hiervoor zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zoals de NIP-registratieregelingen met kwaliteitscriteria waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Zoals de Beroepscode voor psychologen. Hier lees je meer over wat een Registerpsycholoog NIP precies inhoudt. Er zijn verschillende NIP-registers, onderverdeeld per werkveld.

PE-online

Bij de registratietrajecten wordt gebruik gemaakt van PE-online: een digitaal registratiesysteem van het NIP voor scholing, intervisie, supervisie en werkervaring. Lees meer over PE-online.