NIP

NIP-registraties

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Hiervoor zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zoals de NIP-registratieregelingen met kwaliteitscriteria waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Zoals de Beroepscode voor psychologen. Hier lees je meer over wat een Registerpsycholoog NIP precies inhoudt. Er zijn verschillende NIP-registers, onderverdeeld per werkveld.