NIP

Home Nieuwskamer Het Grote Zorg Debat 2023 – terugblik

Geschreven op:

Het Grote Zorg Debat 2023 – terugblik

Maandagavond 14 november was Het Grote Zorg Debat 2023 in het Beatrix Theater. Negen kandidaat-Kamerleden gingen met elkaar in debat over de toekomst van de zorg. Het theater zat vol en honderden zorgmedewerkers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden volgden het debat online. Het NIP was ook aanwezig en was erg benieuwd of er bij de kandidaat-kamerleden aandacht zou zijn voor de mentale gezondheid van Nederland.

Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras en Presentator Suse van Kleef gingen de kandidaat-Kamerleden van het CDA, D66, PVV, CU, VVD, GroenLinks-PvdA, SP, NSC en de BBB met elkaar in gesprek over preventie, de arbeidsmarkt, passende zorg en de impact van vergrijzing.

Interessante voorstellen

De partijen kwamen met interessante voorstellen om het werk in de zorg aantrekkelijk te houden. Zoals het terugbrengen van de regeldruk en het vergroten van de zeggenschap, en het terugbrengen van de gezondheidsverschillen in Nederland. Ook passeerden er tijdens het debat twee initiatief-wetsvoorstellen de revue; één van de PVV en de BBB om de ouderenzorg weer te bekostigen vanuit de Wlz en één van de ChristenUnie voor betaald mantelzorgverlof.

Maar….

Maar er was bij de partijen weinig aandacht voor de mentale gezondheid in het debat dat zich grotendeels focuste op de somatische kant van de zorg. Als NIP blijven we ons inzetten om ook de mentale kant van de zorg onder de aandacht te brengen in Den Haag.

Ben je benieuwd naar de rest van het debat en de standpunten van de deelnemende partijen?