NIP

Home Thema’s Jeugd Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd

Om de jeugdhulp in Nederland te verbeteren zijn elf beroepsverenigingen uit het jeugdveld, waaronder het NIP, een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Onder het programma Zorg voor de Jeugd werkten deze beroepsverenigingen al samen onder de titel Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ).

Met de Hervormingsagenda Jeugd is het belang van nauwe samenwerking nog groter geworden. Het NIP vormt een belangrijke partner binnen het samenwerkingsverband. Zo werkt de secretaris van SBJ op het NIP-bureau en is één van de twee stuurgroepleden voorzitter van onze sectie Jeugd.

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd bestaat uit

 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Toekomst SBJ

Het samenwerken als beroepsverenigingen is waardevol voor het jeugdveld in brede zin, van preventie en lichte ondersteuning tot specialistische hulp en in verbinding met verschillende domeinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs en de ggz.

In de toekomst zal SBJ blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven en thema’s, waaronder ook die van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. SBJ heeft daar hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Daar nemen we ook als NIP graag de komende jaren verantwoordelijkheid voor.

Handreikingen jeugdhulp

Zelf aan de slag als jeugdprofessional?

Ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken? Ga naar voordejeugd.nl en ontdek wat jij zelf kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef je op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen je graag verder.

Via voordejeugd.nl kun je ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.