NIP

Home Nieuwskamer NIP geeft politieke partijen input voor hun verkiezingsprogramma

Geschreven op:

NIP geeft politieke partijen input voor hun verkiezingsprogramma

Als brede beroepsvereniging van psychologen heeft het NIP haar inhoudelijke speerpunten voor komende periode op een rijtje gezet in een verkiezingspamflet en deze aangeboden aan politieke partijen die bezig zijn hun politieke programma uit te werken.

De inzet van psychologen is cruciaal voor het behalen van maatschappelijke doelen. Immers, psychologen zijn betrokken bij een groot aantal maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan. We willen kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg, maar er is schaarste aan arbeidskrachten en de financiële middelen zijn beperkt. Daarnaast is er sprake van een klimaatcrisis, spelen breder arbeidsmarkttekorten en dient de overheid meer mensgericht te werken.

Psychologen kunnen helpen

Het zijn onderwerpen waar psychologen vanuit allerlei sectoren dagelijks bij betrokken zijn. De huidige aandacht voor de mentale gezondheid is goed maar moet leiden tot concrete beleidsvoorstellen en verbeteringen. Psychologen willen en kunnen nadrukkelijk hun bijdrage leveren bij maatschappelijke uitdagingen die leven in o.a. de zorg, jeugdhulp, onderwijs, arbeidsmarkt en klimaatverandering. Het NIP vindt het belangrijk ook op deze manier de belangen van de beroepsgroep en het vak te behartigen.

6 onderwerpen, 13 concrete punten

In het pamflet kaarten we 6 onderwerpen aan:

  1. zet in op preventie en versterk de brede mentale gezondheid
  2. expertise psychologen is cruciaal voor behalen maatschappelijke doelstellingen
  3. voorkom stijging zorgkosten door juiste expertise vooraan in zorgtraject
  4. behoud de keuzevrijheid van de cliënt
  5. leid voldoende gezondheidszorg-psychologen op om wachtlijsten aan te pakken
  6. investeer in vakmanschap van professionals

In het pamflet worden deze punten toegelicht en voorzien van 13 concrete punten en suggesties voor de verkiezingsprogramma’s. Wij hebben het pamflet inmiddels verspreid naar de afzonderlijke programmacommissie van politieke partijen met het verzoek hier kennis van te nemen en te gebruiken bij het opstellen van hun programma’s.