NIP

Home Secties Netwerk Mensenrechten en Psychologie

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

In 2014 is het Netwerk Mensenrechten & Psychologie opgericht (de huidige naam). In plaats van tot één specifieke sector te behoren, heeft dit netwerk een overkoepelende status, aangezien mensenrechten belangrijk zijn voor psychologen op alle terreinen.

Lees meer over de basis van mensenrechten en psychologie.

Wij zijn op zoek naar mensen uit verschillende werkvelden die meer betrokken willen zijn bij dit thema. Secties roepen we op om iemand af te vaardigen naar de werkgroep. Interesse?

De basis van mensenrechten en psychologie

De basis van mensenrechten en psychologie vormt de inherente waardigheid van alle mensen, zoals gedefinieerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, 1948), met waardigheid, autonomie en gelijkheid/non-discriminatie als basisprincipes. Mensenrechten dienen als ethisch raamwerk voor psychologen, terwijl psychologen tegelijkertijd mensenrechten bevorderen door hun professionele kennis over menselijk gedrag, hun therapeutische methoden en hun expertise op het gebied van de sociale psychologie. Psychologen worden in toenemende mate betrokken bij diverse mensenrechtenwetten: de Conventie tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en (UNCAT, 1984), Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (CRC, 1989), het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, (CRPD, 2006); denk aan ethiek, inschakelen van diensten inzake tolk- en vertaalwerk, vergoeding van de eigen bijdrage binnen de gezondheidszorg en de invloed van sociaaleconomische omstandigheden op de gezondheid, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD, 1965) en die van vrouwen (CEDAW, 1979).

Jaarplan

Het Netwerk Mensenrechten & Psychologie stelde voor het jaar 2024 een jaarplan op.

Project Herdenking afschaffing slavernij 2023/2024

In 2023 wordt herdacht dat de trans-Atlantische slavernij in 1873 door Nederland -als laatste Europees land-, werd afgeschaft. Het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij door Nederland, vormt de aanleiding voor psychologen, psychiaters en orthopedagogen om aandacht te besteden aan de gevolgen van het koloniale verleden, de slavernij en de slavenhandel, zowel in Nederland, in Suriname en op de Caribische eilanden.

Literatuurlijst Panelbijeenkomst

Op 22 juni 2023 vond de Panelbijeenkomst ‘Doorwerking van het slavernijverleden in praktijk en onderwijs van de GGZ’ plaats. De literatuurlijst die bij deze bijeenkomst hoort vind je hier.

Mensenrechten onder druk

Mensenrechten staan onder druk: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en uitsluiting, toenemende armoede en werkeloosheid, de bedreiging van de privacy en toegang tot gezondheidszorg, zijn slechts enkele voorbeelden.

 

Wat je als psycholoog kunt doen

Vluchtelingen hebben meer kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst of andere psychische klachten (Gezondheidsraad, 2016). Zij zullen meer beroep doen op de hulpverlening (gezondheidszorg); deze krijgt te maken met culturele, religieuze en taalverschillen.

Psychologen kunnen hun kennis en kunde inzetten voor een betere integratie van vluchtelingen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en gezondheidszorg. Binnen het NIP bestaat interculturele kennis.

Lees meer over de Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie.

Ongedocumenteerde migranten

Ook ongedocumenteerde migranten zonder geldige verblijfspapieren en zorgverzekering hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Wanneer zij deze kosten niet zelf kunnen betalen, kunnen zorgprofessionals deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij het CAK (Regeling onverzekerbare vreemdelingen).

Wlz- en GGZ-instellingen kunnen een overeenkomst aangaan met het Zorginstituut wanneer een ongedocumenteerde in de instelling verblijft. Deze overeenkomst is nodig om de kosten van de zorg te kunnen declareren bij het Zorginstituut.

Meer informatie: doktersvandewereld.org/zorginfo

BIG-geregistreerde GZ psychologen kunnen ook een overeenkomst aangaan met het Zorginstituut. Op basis van deze overeenkomst kunnen 80% van de kosten worden gedeclareerd. De kosten zijn maximaal de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven. Alleen de zelf gegeven zorg kan gedeclareerd worden en er moet sprake zijn van een verwijzing van een huisarts.

 

Gedicht Abdel Wahab YousifAbdel Wahab Yousif

De Soedanese dichter en vluchteling Abdel Wahab Yousif (beter bekend als Latinos) stierf op zee tijdens de overtocht van Libië naar Europa.

“Je zal sterven op zee.
Je hoofd wiegend door de brullende golven,
je lichaam zwaaiend in het water,
als een geperforeerde boot.
In de bloei van je jonge leven ga je
terugschrikkend voor je 30ste verjaardag.
Vroeg gaan is geen slecht idee;
maar dat is het zeker wel als je alleen sterft
zonder vrouw die je roept en omhelst:
‘Laat me je aan je borst houden, ik heb genoeg ruimte.
Laat me het vuil van ellende van je ziel wassen.’  “

EFPA – Board Human Rights and Psychology (BHRP)

NIP-lid Polli Hagenaars neemt vanuit het NIP deel aan de ‘European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) – Board Human Rights and Psychology‘.

 

Links

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.