NIP

Home Secties Netwerk Mensenrechten en Psychologie

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

Het Netwerk Mensenrechten en Psychologie NIP – met de focus op vluchtelingen – streeft ernaar om meer psychologen bewust te maken van het belang van mensenrechten in de praktijk. Elke psycholoog kan te maken krijgen met schending van mensenrechten en heeft de verantwoordelijkheid om mensenrechten te bevorderen.

Wij zijn op zoek naar mensen uit verschillende werkvelden die meer betrokken willen zijn bij dit thema. Secties roepen we op om iemand af te vaardigen naar de werkgroep. Interesse?

Mensenrechten onder druk

Mensenrechten staan onder druk: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en uitsluiting, toenemende armoede en werkeloosheid, de bedreiging van de privacy en toegang tot gezondheidszorg, zijn slechts enkele voorbeelden.

 

Wat je als psycholoog kunt doen

Vluchtelingen hebben meer kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst of andere psychische klachten (Gezondheidsraad, 2016). Zij zullen meer beroep doen op de hulpverlening (gezondheidszorg); deze krijgt te maken met culturele, religieuze en taalverschillen.

Psychologen kunnen hun kennis en kunde inzetten voor een betere integratie van vluchtelingen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en gezondheidszorg. Binnen het NIP bestaat interculturele kennis.

Lees meer over de Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie.

Ongedocumenteerde migranten

Ook ongedocumenteerde migranten zonder geldige verblijfspapieren en zorgverzekering hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Wanneer zij deze kosten niet zelf kunnen betalen, kunnen zorgprofessionals deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij het CAK (Regeling onverzekerbare vreemdelingen).

Wlz- en GGZ-instellingen kunnen een overeenkomst aangaan met het Zorginstituut wanneer een ongedocumenteerde in de instelling verblijft. Deze overeenkomst is nodig om de kosten van de zorg te kunnen declareren bij het Zorginstituut.

Meer informatie: doktersvandewereld.org/zorginfo

BIG-geregistreerde GZ psychologen kunnen ook een overeenkomst aangaan met het Zorginstituut. Op basis van deze overeenkomst kunnen 80% van de kosten worden gedeclareerd. De kosten zijn maximaal de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven. Alleen de zelf gegeven zorg kan gedeclareerd worden en er moet sprake zijn van een verwijzing van een huisarts.

 

Gedicht Abdel Wahab YousifAbdel Wahab Yousif

De Soedanese dichter en vluchteling Abdel Wahab Yousif (beter bekend als Latinos) stierf op zee tijdens de overtocht van Libië naar Europa.

“Je zal sterven op zee.
Je hoofd wiegend door de brullende golven,
je lichaam zwaaiend in het water,
als een geperforeerde boot.
In de bloei van je jonge leven ga je
terugschrikkend voor je 30ste verjaardag.
Vroeg gaan is geen slecht idee;
maar dat is het zeker wel als je alleen sterft
zonder vrouw die je roept en omhelst:
‘Laat me je aan je borst houden, ik heb genoeg ruimte.
Laat me het vuil van ellende van je ziel wassen.’  “

EFPA – Board Human Rights and Psychology (BHRP)

NIP-lid Polli Hagenaars neemt vanuit het NIP deel aan de ‘European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) – Board Human Rights and Psychology‘.

 

Links