NIP

Home Secties, kamers en organen Netwerk Mensenrechten en Psychologie

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

In 2014 is het Netwerk Mensenrechten & Psychologie opgericht (de huidige naam). In plaats van tot één specifieke sector te behoren, heeft dit netwerk een overkoepelende status, aangezien mensenrechten belangrijk zijn voor psychologen op alle terreinen.

Lees meer over de basis van mensenrechten en psychologie.

Wij zijn op zoek naar mensen uit verschillende werkvelden die meer betrokken willen zijn bij dit thema. Secties roepen we op om iemand af te vaardigen naar de werkgroep. Interesse?

De basis van mensenrechten en psychologie

De basis van mensenrechten en psychologie vormt de inherente waardigheid van alle mensen, zoals gedefinieerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, 1948), met waardigheid, autonomie en gelijkheid/non-discriminatie als basisprincipes. Mensenrechten dienen als ethisch raamwerk voor psychologen, terwijl psychologen tegelijkertijd mensenrechten bevorderen door hun professionele kennis over menselijk gedrag, hun therapeutische methoden en hun expertise op het gebied van de sociale psychologie. Psychologen worden in toenemende mate betrokken bij diverse mensenrechtenwetten: de Conventie tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en (UNCAT, 1984), Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (CRC, 1989), het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, (CRPD, 2006); denk aan ethiek, inschakelen van diensten inzake tolk- en vertaalwerk, vergoeding van de eigen bijdrage binnen de gezondheidszorg en de invloed van sociaaleconomische omstandigheden op de gezondheid, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD, 1965) en die van vrouwen (CEDAW, 1979).

Jaarplan

Het Netwerk Mensenrechten & Psychologie stelde voor het jaar 2024 een jaarplan op.

Project Herdenking afschaffing slavernij 2023/2024

In 2023 wordt herdacht dat de trans-Atlantische slavernij in 1873 door Nederland -als laatste Europees land-, werd afgeschaft. Het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij door Nederland, vormt de aanleiding voor psychologen, psychiaters en orthopedagogen om aandacht te besteden aan de gevolgen van het koloniale verleden, de slavernij en de slavenhandel, zowel in Nederland, in Suriname en op de Caribische eilanden.

Literatuurlijsten Panelbijeenkomsten

Op 22 juni 2023 vond de Panelbijeenkomst ‘Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij’ plaats. De literatuurlijst die bij deze bijeenkomst hoort download je hier (pdf).

Op 27 oktober 2023 vond de Panelbijeenkomst ‘Doorwerking van het slavernijverleden in praktijk en onderwijs van de GGZ’ plaats. De literatuurlijst die bij deze bijeenkomst hoort download je hier (pdf).

Op 30 januari 2024 vond de workshop ‘Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken’ plaats door Glenn Helberg en Lida van den Broek. De goodiebag met de literatuurlijst die bij deze workshop hoort download je hier (pdf).

 

Verslag workshop ‘Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken’

Op 30 januari 2024 vond de workshop ´Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken` plaats door Glenn Helberg en Lida van den Broek.

Hierin komt aan de orde welke essentiële aspecten tot op vandaag onvoldoende zijn meegenomen in de ontwikkelingen, waardoor een echte omslag nog moet komen.

Het verslag van de workshop download je hier (pdf).

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.