NIP

Home Nieuwskamer Minder opleidingsplekken gz-psychologen is onaangename verrassing

Geschreven op:

Minder opleidingsplekken gz-psychologen is onaangename verrassing

Gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten ggz en verslavingsartsen vinden snel na afronding van de opleiding een baan. Vaak worden ze al tijdens de opleiding benaderd door werkgevers. Vooral gz-psychologen zijn er te weinig. Daarom adviseerde het Capaciteitsorgaan om jaarlijks 1885 opleidingsplaatsen voor de gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) vrij te maken. De ministers nemen dit advies niet over en kennen ongeveer de helft maar toe, tot verbazing van de sector.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven het Nederlands Instituut van Psychologen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, MIND, P3NL, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, vLOGO, Nederlandse vereniging voor psychotherapie, Revalidatie Nederland, Discipline overleg Sociale Wetenschappen (onderdeel van de SSH Raad), Landelijk P-opleider Overleg en de Nederlandse ggz:
“Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld. In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector zoals vastgelegd in de verschillende zorgakkoorden en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals. Het volgen van de adviezen is daarmee van groot belang maken voor een gezonde sector. Dat de ministers met hun besluit ingaan tegen eerder afgegeven signalen over het volgen van het Capaciteitsorgaan, is voor ons dan ook een zeer onaangename verrassing.”

Integraal zorgakkoord en andere ontwikkelingen onder druk
Het te lage aantal opleidingsplekken heeft veel consequenties, vooral ook voor de huidige groep van BIG-geregistreerde gz-psychologen. Hun werkdruk zal nog hoger worden dan die al is. Daarnaast zet dit besluit de beweging die wordt gemaakt in het integraal zorgakkoord en in het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) met als doel de wachtlijsten voor ggz-cliënten te verminderen en de druk op deze sector te verlichten, ernstig onder druk. Deze coalitie van organisaties roept in hun brief de Kamer op om verdiepende vragen te stellen aan de bewindspersonen en ze zo op andere gedachten te brengen.