NIP

Home Thema’s Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet) Zorgverzekeringswet, zorgverzekeraars, contracten

Zorgverzekeringswet, zorgverzekeraars, contracten

De Zorgverzekeringswet voorziet in een verplichte basisverzekering voor elke Nederlander en daarmee is iedereen verzekerd tegen de ziektekosten voor wat in Nederland als noodzakelijke zorg is vastgesteld. Psychologische zorg heeft een plaats binnen het Basispakket.

De zorgverzekeraars zijn in Nederland belast met de uitvoering en controle van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op basis van persoonlijke beweegredenen kiest elke Nederlander een zorgverzekeraar bij wie hij zich verplicht tegen ziektekosten verzekert. De zorgverzekeraar verbindt zich, door de individuele zorgpolis, aan de inspanningsverplichting om de noodzakelijke zorg op een kwalitatief hoogwaardig niveau en efficiënte en goedkope wijze aan te bieden. Op basis van contractuele afspraken wordt ten behoeve van verzekerden zorg “ingekocht”.

Als vrijgevestigd psycholoog kan je ervoor kiezen zorg en diensten aan te bieden die vergoed worden in het kader van de Zorgverzekeringswet. Bij het aangaan van een contract met een zorgverzekeraar moet je beschikken over de minimale kwalificaties die zorgverzekeraars stellen, zoals aan de eis van het hebben van een Kwaliteitsstatuut ggz en een eigen AGB-code.

De vergoeding voor zorg vindt plaats volgens het restitutie- of naturamodel. Bij restitutie betaalt de cliënt rechtstreeks aan de psycholoog waarna de rekening wordt ingediend bij de zorgverzekeraar. Bij een betaling in natura wordt de rekening geautomatiseerd (via Vecozo) ingediend bij de verzekeraar van de cliënt. Betaling in natura vereist normaliter een contract met de betreffende zorgverzekeraar.

Nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland bieden de mogelijkheid aan psychologen, mits die voldoen aan kwalificaties en registraties, contractuele afspraken aan te gaan over de zorg. Naast personalia en kwalificaties en registraties worden afspraken gemaakt over:

  • jaarlijks aangepaste basistarieven en specifieke verhogingen
  • uitgangspunten rond kwaliteit en deskundigheidsbevordering
  • declaratie- en betalingsmogelijkheden en de inning van de eigen bijdrage
  • mogelijkheden van rentevergoeding en voorschotten
  • samenwerkingsverbanden
  • regio-specifieke zaken

Wanneer je geen contract aangaat met zorgverzekeraars dan heeft dat nagenoeg altijd als consequentie dat je cliënt wordt geconfronteerd met een lagere vergoeding dan het bedrag dat rechtstreeks volgens het naturamodel aan de psycholoog zou zijn uitbetaald. Het door de cliënt te betalen aandeel kan hiermee fors hoger worden.

Lees hier meer over contractvrije psychologen.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.