NIP

Mentale gezondheid op school

De coronaperiode heeft de aandacht voor mentale gezondheid en welbevinden van leerlingen op school versterkt. Veel scholen willen hierin dan ook in investeren, niet alleen tijdens de pandemie, maar ook structureel. Schoolpsychologen kunnen daarbij helpen.

Corona expertgroep schoolpsychologen

Schoolpsychologen van het NIP hebben aan het begin van de coronaperiode een Corona Expertgroep gevormd. Zij hebben een visiestuk geschreven en een aantal handreikingen gemaakt, waaronder:

 

Coalitie Welbevinden

Vanuit de expertgroep Schoolpsychologen wordt samengewerkt met NJi, Trimbos, Pharos, NCJ en Gezonde School in de Coalitie Welbevinden. Belangrijk uitgangspunt is dat investeren in welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Binnen de school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen.

Op verzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft de coalitie kennis rond zes thema’s over welbevinden op en rond school bijeengebracht. Deze kennis is te vinden op het Kennisplein ‘Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling’ op Onderwijskennis.nl.

Onder meer is een aantal praktijkkaarten ontwikkeld:

De kaarten zijn tot stand gekomen met ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs en zijn bedoeld om po-, vo- en (v)so-scholen te ondersteunen.

Informatie voor docenten en teams op scholen

Op de speciale NIP-pagina Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen wordt door de NIP Schoolpsychologen, RINO amsterdam en RCSW Nijmegen informatie verzameld voor docenten en teams op scholen. Er is informatie te vinden over lesmaterialen, filmpjes, workshops en webinars.

 

Meer informatie