NIP

Home Nieuwskamer Steeds meer beginnende mentale klachten onder jongeren door werkstress

Geschreven op:

Steeds meer beginnende mentale klachten onder jongeren door werkstress

PRATEN OVER WERKSTRESS HELPT, MAAR ER IS OOK MEER NODIG

Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Zo blijkt uit nieuw onderzoek waarin TNO op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trends rondom burn-outklachten van jongeren onderzocht. Met de Hey, het is oké-campagne helpen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en SZW jongeren op weg om werkstress bespreekbaar te maken, want veel jongeren doen dit nog niet. Terwijl het wel oplucht en de kans verkleint dat mentale klachten erger worden. Praten over werkstress helpt, maar volgens de Arbeids- & Gezondheidspsychologen van het NIP is belangrijk te beseffen dat burn-out méér is dan alleen een individueel probleem.

De grootste stressbronnen onder jonge werkenden zijn: prestatiedruk, sociale druk en onzekerheden in het leven, zo blijft uit het TNO-onderzoek. Jongeren willen voldoen aan de verwachtingen van anderen, vinden het bijvoorbeeld lastig om nee te zeggen of hebben het idee dat ze altijd bereikbaar moeten zijn. Ze maken zich zorgen om hun carrièreperspectief of voelen druk doordat ze denken dat anderen het beter doen. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal werkgerelateerde burn-outklachten het meest toeneemt onder jonge vrouwen en hoogopgeleiden.

Hey, het is oké

De campagne Hey, het is oké is een initiatief van het ministerie van VWS en is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van SZW, MIND en MIND Us. De campagne stimuleert jongeren met beginnende mentale klachten te praten over hoe ze zich voelen. De campagne maakt zichtbaar dat iedereen gevoelens van (werk)stress, onzekerheid, prestatiedruk, faalangst of somberheid kan ervaren en geeft concrete handvatten om hierover te praten.

Niet alleen een individueel probleem

Volgens de Arbeids- & Gezondheidspsychologen NIP is het belangrijk te beseffen dat burn-out méér is dan alleen een individueel probleem. De belangrijkste oorzaak is een combinatie van hoge taakeisen en onvoldoende hulpbronnen in de omgeving van de werkende. Deze systeemgedachte vraagt om integrale aanpassingen op zowel individueel niveau als op team-, management- en organisatieniveau. Werknemers die met een burn-out zijn uitgevallen weer terugleiden naar het werk en voorkomen van nieuwe gevallen van burn-out betekent ook (en vaak vooral) iets wezenlijks doen aan de werksituatie. Zie voor meer informatie onze eerdere Whitepaper hierover.

Brede maatschappelijke samenwerking tegen burn-outklachten

In 2021 is het ministerie van SZW het programma Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS) gestart. Hierin werkt het ministerie van SZW samen met de ministeries van VWS en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgevers- en werknemersorganisaties, kennisinstituten en brancheverenigingen aan het terugdringen van burn-outklachten bij werkenden. Ook het NIP is als partner aangesloten bij de BMS.