NIP

Home Nieuwskamer Minister Kuipers stuurt verzamelbrief over toekomst Wet BIG

Geschreven op:

Minister Kuipers stuurt verzamelbrief over toekomst Wet BIG

Op 26 juni stuurde (inmiddels demissionair) minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer een verzamelbrief over de toekomst van de Wet BIG. Aan bod komen veel verschillende onderwerpen, de belangrijkste voor psychologen zetten we hier op een rij.

De minister heeft de gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over een toetsingskader voor voorbehouden handelingen en over de toevoeging van nieuwe beroepen. Totdat de uitkomsten van het advies bekend zijn, naar verwachting eind 2024, neemt de minister geen nieuwe aanvragen aan voor opname, uitbreiding of verschuiving van bevoegdheden in de Wet BIG. Relevant voor het NIP is dat dit besluit niet van invloed is op de nieuwe beroepenstructuur. Daarover heeft de minister namelijk vorig jaar al een beslissing genomen.

Kwaliteitsregisters

Ook zegt de minister iets over de status van private kwaliteitsregisters bij de beroepsverenigingen. Hij herhaalt dat hij wettelijke verankering van deskundigheidsbevordering – door dit als extra herregistratie-eis te stellen – niet wenselijk en noodzakelijk vindt. De minister is voorstander van de opzet van kwaliteitsregisters bij de beroepsvereniging, die ‘bijdragen aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen’. De keuze om lid te worden van een beroepsvereniging en je te registreren in zo’n kwaliteitsregister is aan de beroepsbeoefenaar zelf. Dat past bij de eigen verantwoordelijkheid voor het op peil houden en verhogen van je deskundigheid vanuit intrinsieke motivatie, aldus de minister.

De meeste artikel 3 Wet BIG beroepen hebben al een privaat kwaliteitsregister. De minister heeft de ondersteuning aangeboden aan de beroepsgroepen die dat (nog) niet hebben. Het NIP is inmiddels bezig met de voorbereidingen voor een eigen NIP-kwaliteitsregister voor gz-psychologen (straks: gz-psychologen-generalist).

De minister verwijst in zijn brief ook naar het landelijk overzichtsregister dat NIP en NVP opzetten in het kader van de nieuwe beroepenstructuur. Daarin is straks in één oogopslag te vinden welke BIG-registratie iemand heeft, en (via aantekeningen) welke aanvullende specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van EMDR of cognitieve gedragstherapie. Minister Kuipers: “Dit draagt ook bij aan meer juiste zorg op de juiste plek, aangezien het verwijzers meer handvatten geeft om een cliënt te verwijzen naar de juiste behandelaar.” In het overzichtsregister zal te zijner tijd ook zichtbaar zijn of iemand is ingeschreven in het NIP-kwaliteitsregister.

Tuchtrecht en voorbehouden handelingen

In de verzamelbrief is er ook aandacht voor het lerende effect van tuchtrecht, onder meer door het openbaar maken van uitspraken van de tuchtcolleges. De beroepsorganisaties zijn verder aan het kijken welke stappen zij kunnen zetten om (aankomende) zorgverleners beter te ondersteunen en informeren over het tuchtrecht. Het NIP neemt deel aan deze gesprekken maar loopt wat dit betreft voor op andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het spreekuur Beroepsethiek van het NIP en de artikelen over ethiek en tuchtrecht in de Psycholoog.

Verder kondigt de minister aan dat VWS deze zomer een voorlichtingsdocument en infographic zal publiceren over de opdrachtregeling bij voorbehouden handelingen. Voor psychologen zijn geen voorbehouden handelingen opgenomen in de Wet BIG. Wel kunnen zij mogelijk te maken krijgen met deze regeling wanneer een psychiater of arts voorbehouden handelingen aan hun overdraagt. In de praktijk vindt deze overdracht vooral plaats tussen een psychiater en een SPV.

BIG-nummer melden

Ten slotte informeert de minister de kamer over zijn voornemen om de verplichting van het melden van het BIG-nummer (voor artikel 3 beroepsbeoefenaren) te schrappen, in verband met de daaraan gekoppelde administratieve lasten, en deze verplichting om te zetten naar een verplichting om het nummer te verstrekken als een burger hiernaar vraagt.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.