NIP

Home Nieuwskamer NIP tevreden met nieuwe toeslag psychodiagnostiek in de ggz/fz

Geschreven op:

NIP tevreden met nieuwe toeslag psychodiagnostiek in de ggz/fz

Het afgelopen jaar diende we, samen met een actieve klankbordgroep psychodiagnostiek en de NVP, een wijzigingsverzoek in om de ontstane knelpunten op het gebied van psychodiagnostiek* in het zorgprestatiemodel (zpm) op te lossen. Dit omdat we signalen kregen dat psychodiagnostiek in de praktijk onder druk kwam te staan en het niet kostendekkend uit te voeren was. Gezien het belang van kwalitatief goede psychodiagnostiek hebben partijen in de tussentijd, hard gewerkt om tot een oplossing te komen. Deze is nu gevonden.

De NZa heeft nieuwe regelgeving vastgesteld voor 2024 en daarin een toeslag psychodiagnostiek opgenomen waarin zowel de directe als de indirecte tijd uit analyses is meegenomen. Deze toeslag is voor het uitvoeren van psychodiagnostiek, zoals beschreven in de Prestatiebeschrijving Psychodiagnostiek NIP en NVP 2023. Dit is een toeslag op het diagnostiekconsult vanaf 120 minuten en is niet beperkt naar setting of beroep. De regelgeving van de NZa 2024 omvat naast de wijziging op het gebied van psychodiagnostiek nog meer wijzigingen.

Wil je ook weten wat er gewijzigd is in de regelgeving van de GGZ en FZ? Lees dan de informatiekaart van de NZa.

Consultatiefunctie sociaal domein

Waarschijnlijk komt er een overige prestatie die wordt afgestemd in de werkgroep consultatiefunctie sociaal domein onder leiding van VWS. Randvoorwaarde is wel dat VWS een aanwijzing aan de NZa geeft. De NZa maakt deze overige prestatie in de B-release van dit jaar beschikbaar.

Schrappen DSM-hoofdgroep op factuur

Het nieuwe systeem van zorgvraagtypering moet de functies van de DSM-diagnosehoofdgroep gaan overnemen na een transitiefase van twee jaar. Het schrappen van de verplichting dat de DSM hoofdgroep op de factuur moet staan is toegezegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. We lopen er nu -medio 2023- tegenaan dat er onvoldoende tijd is geweest voor een succesvolle omzetting omdat de benodigde data later beschikbaar was. Daarmee is er ook veel later inzicht in zorgvraagtypering van verzekerden en konden verzekeraars ook pas later aan de slag met het kalibreren van hun controle- en inkoopprocessen. Daarom hebben partijen verzocht de transitieperiode te verlengen. De NZa is van plan om de DSM-hoofdgroep in 2024 als informatie-element bij declaratie te blijven verplichten. Dit legt de NZa nog wel voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Regelgeving

De nieuwe regelgeving is hier te vinden:

Definitie psychodiagnostiek (wat):

Psychodiagnostiek is een zorginhoudelijk gedreven proces waarbij onderzoek plaatsvindt naar de aard en kwaliteit van cognitieve (dis)functies, psychopathologie, persoonsfactoren en omgevingsinvloeden ter verklaring van de problematiek. Dit is onderscheidend ten opzichte van classificerende diagnostiek volgens de DSM 5 welke zich richt op het identificeren en onderkennen van problemen op gedragsniveau (zie ook generieke module diagnostiek).

Bij psychodiagnostiek wordt, in contact en samenspraak met cliënt maar ook naasten,  gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende gestandaardiseerde, betrouwbare en gevalideerde en klinisch relevante meetinstrumenten, methoden en technieken. De uitkomsten van een psychodiagnostisch onderzoek leiden tot een integratief rapport met antwoorden op de onderzoeksvragen en advies.

Zowel de aanvraag als de uitkomsten van het psychodiagnostisch onderzoek worden in het EPD vastgelegd.  Het rapport is niet gestandaardiseerd, maar is afhankelijk van de vraagstelling. Psychodiagnostiek richt zich op cliënten bij wie sprake is van complexe, chronische, meervoudige en/of onbegrepen problematiek.

Psychodiagnostiek, door wie:

De aanvraag voor psychodiagnostiek wordt gedaan door een regiebehandelaar (conform LKS) na een direct contact tussen aanvrager en cliënt. Psychodiagnostiek kan alleen worden ingezet na beoordeling van de aanvraag door een BIG-geregistreerde psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog generalist.

De uitvoer van het psychodiagnostisch onderzoek kan onder verantwoordelijkheid van bovengenoemde regiebehandelaren (deels) worden verricht door andere beroepsgroepen (zoals een psychodiagnostisch medewerker/ masterpsycholoog/ orthopedagoog). Hiervoor gelden de omschrijvingen conform de lijst consult registrerende beroepen zorgprestatiemodel.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.