NIP

Tuchtcolleges

Het NIP heeft twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht (CvT) en het College van Beroep (CvB). Beide colleges nemen een onafhankelijke positie in binnen het NIP.

De colleges bestaan uit een aantal NIP-psychologen. En uit een voorzitter, een aantal plaatsvervangend voorzitters en (adjunct-) secretarissen, allen jurist. Voor het behandelen van een klacht wordt een kamer samengesteld. Een kamer bestaat uit een voorzitter, een secretaris en uit tenminste twee maar meestal drie leden-psychologen. Minimaal één van de leden-psychologen komt bij voorkeur ook uit het werkveld van de aangeklaagde psycholoog. De voorzitter is afkomstig uit de rechterlijke macht, de secretaris is een gespecialiseerde jurist.

Onderaan deze pagina vind je de zittingsdata en contactgegevens van de colleges.

College van Toezicht

Voorzitter: mr. P.B. Martens
Plaatsvervangend voorzitter: mr. C.M. Berkhout
Secretaris: mr. E.A.M. Driessen
Adjunct-secretarissen: mr. W. Tideman, mr. T.A. Leenhouts-Strijker

Leden NIP-psycholoog:
prof. dr.  J.M.M. Bloemer
drs. H. Geertsema
drs. A.C. van der Horst, mmc
dr. J.P.C. Jaspers
drs. J.R. Mulder
G.A. van den Nagel MSc
drs. R.A.M Postma
drs. J.W. Sepers
F. Verkaik MSc
drs. S.J.A. de Vries
drs. A. Wensing-Kruger

Zie de hoofd- en nevenfuncties van de CvT-leden

College van Beroep

Voorzitter: mr. P.E.M. Messer-Dinnissen
Plaatsvervangend voorzitter: mr. A.L. Smit
Secretaris: mr. S.S. van Gijn

Leden NIP-psycholoog:
dr. A.M.L. Collot d’Escury-Koenings
dr. Th.A.M. Deenen
dr. A. van Dijke
dr. S.M. van Es
prof.dr. F.A.M.M. Koenraadt
dr. A.W. Serlie

Zie de hoofd-en-nevenfuncties van de CvB-leden (pdf)

Zittingen College van Toezicht

Zittingen College van Beroep

Het CvB heeft maximaal zes keer per jaar zitting op vrijdagmiddag. De zittingen zijn als regel niet openbaar, tenzij het college anders beslist. Zittingsdata CvB 2023:

  • 1 februari
  • 24 mei
  • 13 september
  • 22 november

Locatie

De zittingen zijn in de regel in Utrecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

HNK-gebouw
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ te Utrecht
Route en parkeren

 

Contact

College van Toezicht: collegevantoezicht@psynip.nl

College van Beroep, t.a.v. mw. mr. S.S. van Gijn: Sophie.vanGijn@psynip.nl.

 

Klacht tegen een tuchtcollege

Als je bezwaar hebt tegen de manier waarop het College van Toezicht of het College van Beroep of één van zijn leden zich tegen jou heeft gedragen, kun je een klacht indienen bij de voorzitter van het desbetreffende college. Een klacht over de voorzitter zelf wordt in handen gesteld van een plaatsvervangende voorzitter.