NIP

Home Nieuwskamer Lerende netwerken

Geschreven op:

Lerende netwerken

Het delen van kennis en ervaring met en tussen professionals is erg belangrijk voor de kwaliteit van onze beroepsuitoefening. Hierdoor leren en ontwikkelen professionals samen van elkaar om zodoende de ggz te verbeteren. In de ggz zijn allerlei netwerken actief waar je veel informatie kunt vinden.

GGZ Netwerken

In de netwerken delen professionals, patiënten en naasten actief kennis, ervaringen en inzichten met elkaar die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Met GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ samen met haar alliantiepartners projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd, waaronder het NIP.

De netwerken Acuut psychiatrische hulpverlening en Bipolaire stoornissen zijn recent van start gegaan. De onderstaande netwerken lopen al wat langer:

  • Angst en depressie
  • CGT bij psychose
  • Dissociatieve stoornissen
  • Q-net kwaliteitsfunctionarissen
  • Toegankelijke mentale gezondheidszorg
  • Voorkomen verplichte zorg

Komend jaar ligt de focus op kwaliteitsvraagstukken die te maken hebben met de toegang tot zorg, het evalueren van zorg, afronden van behandelingen en het gebruik van data in lerende netwerken.

Meer weten?

Wil je weten welke lerende netwerken er zijn en wat de opbrengsten hiervan zijn? Kijk op GGZ Netwerken.