NIP

Home Kwaliteitregister Jeugd

Kwaliteitsregister Jeugd

In de Jeugdwet staat dat aanbieders voor het leveren van verantwoorde zorg moeten werken met geregistreerde professionals. Alle psychologen werkzaam in het jeugddomein moeten daarom geregistreerd zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), die is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW, en is erkend door de ministers van VWS en VenJ.

Niveau van registratie 

Bij SKJ kun je je laten registreren op masterniveau en op postmasterniveau. Ben je een geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Dan kun je je op basis daarvan ook op postmasterniveau laten registreren bij SKJ; je moet die SKJ-registratie wel zelf aanvragen. Ben je als masterpsycholoog werkzaam in het jeugddomein, of nog in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog op postmasterniveau, zorg dan dat je je op masterniveau laat registreren bij SKJ.

Meer info

Meer informatie over de registratie staat op de website van SKJeugd.