NIP

Home Thema’s Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis

Tussen 2018 en 2021 is het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en rechtsbescherming (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgevoerd.

Doel: terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de schade ervan beperken en de vicieuze cirkel van geweld verbreken. Binnen het programma werkten partijen in 28 regio’s samen om het geweld eerder in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Het NIP was vertegenwoordigd in het programma via sectie Jeugd-bestuurslid Yael Meijer. Een aantal documenten en opbrengsten van het programma is via dit NIP-dossier beschikbaar.

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Meer lezen over GHNT

Rapport en checklist integrale sturing van GHNT

Bij complexe casuïstiek kan het lastig zijn om de zorg integraal, over domeinen en om de cliënt heen te organiseren. Daarom is binnen Geweld hoort nergens thuis een rapport en checklist integrale sturing ontwikkeld als hulpmiddel om indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren.

> Download het Rapport integrale sturing (pdf)

> Download de Checklist integrale sturing (pdf)

MDA++

MDA++ staat voor MultiDisciplinaire Aanpak, specialistisch en intersectoraal, en ondersteunt zorgverleners waar nodig bij het helpen van mensen die te maken hebben met relationeel geweld.

> Lees er meer over in de factsheet van NJi en Movisie.

Podcast Geweld hoort nergens thuis

Merel Steinweg neemt je mee naar die plekken waar mensen zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Welke projecten zijn er en welke effecten bereiken ze?

> Beluister de afleveringen van deze podcast-serie via Spotify.

Vervolg

Vanaf 1 juni 2022 is het programma GHNT opgegaan in het programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Lopende activiteiten en afspraken zijn daarin verwerkt, zoals het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, het versterken van lokale (wijk)teams, MDA++ en de integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.