NIP

Geweld hoort nergens thuis

Het NIP is vertegenwoordigd in het kernteam van het programma Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en rechtsbescherming (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit programma heeft als doel om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te verbreken. Binnen het programma werken partijen in 28 regio’s samen om het geweld eerder in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Wat doet het NIP?

Sectie Jeugd-bestuurslid Yael Meijer zit namens het NIP in het kernteam van het programma. Yael vertegenwoordigt vanuit het NIP psychologen in de breedste zin van het woord en geeft vanuit deze beroepsgroep suggesties en adviezen binnen het programma. Ook komt er zo informatie terug bij het NIP.

Nieuws en voortgangrapportages

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) maakt elk half jaar een voortgangsrapportage. Lees hier alle rapportages.

Naast de voortgangsrapportage wordt er vanaf 2019 ook gewerkt met een impactmonitor, die meerjarig de effecten van alle inspanningen zal monitoren.

Actielijnen

  • Eerder en beter in beeld brengen
  • Stoppen en duurzaam oplossen
  • Specifieke groepen

Bij elk van deze richtlijnen zijn activiteiten en projecten geformuleerd.

Rapport en checklist integrale sturing van GHNT

Bij complexe casuïstiek kan het lastig zijn om de zorg integraal, over domeinen en met en om de cliënt heen te organiseren. Daarom stelt Geweld Hoort Nergens Thuis een rapport en checklist integrale sturing beschikbaar als hulpmiddel om indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren.

> Download het Rapport Integrale sturing (pdf)

> Download de Checklist integrale sturing (pdf)

MDA++

MDA++ staat voor MultiDisciplinaire Aanpak, specialistisch en intersectoraal, en ondersteunt zorgverleners waar nodig bij het helpen van mensen die te maken hebben met relationeel geweld.

> Lees er meer over in de factsheet van NJi en Movisie.

 

Podcast Geweld hoort nergens thuis

Merel Steinweg neemt je mee naar die plekken waar mensen zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Welke projecten zijn er en welke effecten bereiken ze?

> Beluister de afleveringen van deze podcast-serie via Spotify.