NIP

Home Thema’s Jeugd Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

Plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdhulp kan alleen als een jongere zulke ernstige gedrags-, opgroei- of opvoedproblemen vertoont dat zijn ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd. Opname en verblijf kunnen dan noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg die hij nodig heeft, zal onttrekken of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Hoe werkt het?

Omdat dit zeer ingrijpend is voor het kind en de omgeving én omdat dit proces zeer zorgvuldig moet verlopen, is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig voor een plaatsing in gesloten jeugdhulp. Een verzoek tot plaatsing kan afkomstig zijn van de gemeente, de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de officier van Justitie. Pas als er een instemmingsverklaring is van een gekwalificeerde gedragswetenschapper kan de rechter een verzoek tot gesloten plaatsing inwilligen.

Omdat dit zeer ingrijpend is voor het kind en de omgeving én omdat dit proces zeer zorgvuldig moet verlopen, is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig voor een plaatsing in gesloten jeugdhulp. Een verzoek tot plaatsing kan afkomstig zijn van de gemeente, de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de officier van Justitie. Pas als er een instemmingsverklaring is van een gekwalificeerde gedragswetenschapper kan de rechter een verzoek tot gesloten plaatsing inwilligen.

Instemmingsverklaringen door gekwalificeerd gedragswetenschapper

Na invoering van de Jeugdwet in 2015 hebben NIP en NVO een ‘handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’ opgesteld. Deze handreiking is in 2023 herzien op basis van inhoudelijke en wettelijke ontwikkelingen. Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben de nadruk gelegd op het zo thuis en nabij mogelijk bieden van jeugdhulp.

Als de bescherming van een jeugdige toch vraagt om een gesloten plaatsing, dan voldoet die plek aan het criterium “zo thuis mogelijk”, heeft een zo kleinschalig mogelijke vorm en is van zo kort mogelijke duur. Voor de groep jeugdigen die toch langdurig in de gesloten jeugdhulp verblijven, dient zoveel als mogelijk stabiliteit en continuïteit te worden geboden.

De handreiking biedt nu meer kaders om de proportionaliteit en subsidiariteit van het verzoek te toetsen. Ten slotte is de handreiking qua opzet aangepast om de leesbaarheid en werkbaarheid te vergroten.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.