NIP

Academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Met het Advies beroepenstructuur psychologische zorg wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. Het advies is ontwikkeld door het NIP, de NVP en de NVGzP en is op 26 oktober 2020 aangeboden aan minister van Ark (Medische Zorg en Sport). Momenteel werken de drie beroepsverenigingen samen aan de voorbereiding van de nieuwe beroepenstructuur. Hier vind je meer informatie over de achtergrond en ontwikkelingen.

Eén breed BIG basisberoep en twee specialismen

In het advies, dat zich richt op de psychologische beroepen in de wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed basisberoep te hanteren:  de gezondheidszorgpsycholoog generalist. Alleen de academische master psychologie geeft toegang tot de opleiding tot gz-psycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden in dit beroep samengevoegd.

  • Een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. Hij of zij kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroepgebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.
  • Als gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep wet BIG) kun je je vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de wet BIG:
    • tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT), dit specialisme combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één,
    • of tot klinisch neuropsycholoog (KNP).

We verwachten dat er in de komende jaren ook andere specialismen worden ingesteld.

In beeld: de nieuwe beroepenstructuur

Hoe nu verder?

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de huidige beroepen in de Wet BIG. Daarnaast komt er één landelijk kwaliteitsregister, waarin de professional zijn BIG-beroepstitel, aandachtsgebied en aantekeningen voor methoden registreert. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid van en een beter zicht op de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals

Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden zullen overgangsregelingen worden opgesteld. Deze zijn in het advies benoemd en worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Impact op K&J psychologen

Voor Kinder- en Jeugdpsychologen is het advies van belang, gezien de voorgestelde samenvoeging met het beroep gz-psycholoog. [Zie ook: Samenvoeging GZ en K&J in één BIG-beroep als toekomstperspectief (NIP, 26 oktober 2020)].

Meer weten over de uitvoering van het advies?

In de uitwerking van het advies wordt uitgegaan van het informeren en betrekken van onder meer de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en de VNG.

Op 25 januari 2023 is in een webinar een update gegeven over het programma Beroepenstructuur.

We houden onze leden op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze websites en nieuwsbrieven.

Het NIP, NVGzP en NVP zijn de initiatiefnemers van het programma Beroepenstructuur. Voorzitters Hans de Veen (NIP), Rudolf Ponds (NVGzP) en Kirsten Hauber (NVP) vormen samen de stuurgroep. In een interview vertellen ze meer over de aanleiding en het belang van het programma. Wat is hun visie op de vernieuwde beroepenstructuur?