NIP

Home Secties Sectie Jeugd Werkgroepen Jeugd

Werkgroepen sectie Jeugd

Onder de sectie Jeugd vallen vijf werkgroepen, waarbij je je als lid kan aansluiten.

Het Jonge Kind

De werkgroep Het Jonge Kind vertegenwoordigt meer dan 1.250 psychologen werkzaam met jonge kinderen. Het Kinderrechtenverdrag van de VN vormt het uitgangspunt: dat betekent dat onze activiteiten altijd gericht zijn op de belangen van het (jonge) kind. Of het nu gaat om belangenbehartiging, individuele dienstverlening of ontwikkeling van de professie van de (kinder- en jeugd) psycholoog.

Jeugd GGZ

De werkgroep zet zich in voor psychologen werkzaam in het werkveld van de Jeugd ggz. De werkgroep is vertegenwoordigd binnen het bestuur van de Sectie Jeugd.

Wil je graag een thema of onderwerp aandragen of een actieve bijdrage leveren aan een van onze activiteiten?

Schoolpsychologen

Binnen de werkgroep Schoolpsychologen staat het delen van kennis en informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden centraal.

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Ook in Nederland hebben scholen met gewelddadige gebeurtenissen te maken, zoals het neerschieten van een docent, ouders die hun kind doden en de moord op een leerling. Daarom heeft de sectie Jeugd het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht.

De Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen (WAG)

De Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen (WAG) fungeert als klankbord en heeft tot doel het vergroten van de deskundigheid van gedragskundigen die werkzaam zijn voor kinderen en jeugdigen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof/slechthorend/taalontwikkelingsstoornissen/communicatief meervoudig beperkt).

Werkgroep Familie Mediation

Per 1 juni 2023 is de sectie Jeugd uitgebreid met de werkgroep Familie Mediation. In de voorgaande jaren heeft de voormalige sectie Mediation geïnvesteerd in het uitvoeren van projecten en het opbouwen van een netwerk om de expertise van de psycholoog-mediator, gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties in het veld van de professionele zorg voor jeugd te behartigen. Graag zetten we dit werk vanuit de werkgroep voort.

Om Mediation in het veld van de sectie Jeugd nog zichtbaarder te positioneren om het minderjarige kind met recht te horen en een stem te geven, vragen wij jou om je ideeën voor activiteiten Mediation/Jeugd te delen. Wil je actief worden in de werkgroep Familie Mediation waar de insteek is de belangen van kinderen te behartigen in het woud van wetten, regels, zorg en ondersteuning? Leg dan contact via info@psynip.nl.