NIP

Werkgroepen sectie Jeugd

Onder de sectie Jeugd vallen vijf werkgroepen, waarbij je je als lid kan aansluiten.

Het Jonge Kind

De werkgroep Het Jonge Kind vertegenwoordigt meer dan 1.250 psychologen werkzaam met jonge kinderen. Het Kinderrechtenverdrag van de VN vormt het uitgangspunt: dat betekent dat onze activiteiten altijd gericht zijn op de belangen van het (jonge) kind. Of het nu gaat om belangenbehartiging, individuele dienstverlening of ontwikkeling van de professie van de (kinder- en jeugd) psycholoog.

Jeugd GGZ

De werkgroep zet zich in voor psychologen werkzaam in het werkveld van de Jeugd ggz. De werkgroep is vertegenwoordigd binnen het bestuur van de Sectie Jeugd.

Wil je graag een thema of onderwerp aandragen of een actieve bijdrage leveren aan een van onze activiteiten?

Schoolpsychologen

Binnen de werkgroep Schoolpsychologen staat het delen van kennis en informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden centraal.

Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

De Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen (WAG) fungeert als klankbord en heeft tot doel het vergroten van de deskundigheid van gedragskundigen die werkzaam zijn voor kinderen en jeugdigen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof/slechthorend/taalontwikkelingsstoornissen/communicatief meervoudig beperkt).

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Ook in Nederland hebben scholen met gewelddadige gebeurtenissen te maken, zoals het neerschieten van een docent, ouders die hun kind doden en de moord op een leerling. Daarom heeft de sectie Jeugd het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht.