NIP

Home Aanmelden voor NIP Klachtenregeling

Aanmelden voor NIP Klachtenregeling

Via dit formulier kun je je als NIP-lid aanmelden voor één van de klachtenregelingpakketten van het NIP. Bekijk goed welke klachtenregeling op jou van toepassing is en bepaal dan voor welk pakket je je wilt aanmelden. Afhankelijk van onder welke wet je werkzaam bent, heb je de keuze uit pakketten onder de Wkkgz of onder de Jeugdwet. LET OP: Je betaalt naar rato. Meld je je bijvoorbeeld aan per 1 november 2023, dan betaal je voor 2023 nog voor twee maanden, in plaats van voor een heel jaar.

Klachtenregeling Jeugdwet én Wkkgz

Alléén de klachtenregeling Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg voldoet zowel aan de Jeugdwet als aan de Wkkgz. Dus mocht je onder beide wetten zorg verlenen, dan volstaat aansluiting bij de klachtenregeling Jeugdwet.

Klachtenregelingpakketten: Wkkgz

Vrijgevestigde psychologen, werkzaam op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg, moeten conform de Wkkgz een klachten- en geschillenregeling, een klachtenfunctionaris en een klachtenreglement hebben. Lees meer informatie over de pakketten voor de Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz.

Pakket Wkkgz A

Pakket Wkkgz A bestaat uit:

  • De aansluiting bij een klachten- en geschillenregeling.
  • Mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. Als je de klachtenfunctionaris moet inschakelen, betaal je per uur € 75, excl. btw (prijspeil 2023).
  • Als je gebruik moet maken van de onafhankelijke geschillencommissie, betaal je per geschil ongeveer € 2.500, excl. btw (afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt).

Prijs: € 30 per jaar incl. btw)

Pakket Wkkgz B

Pakket Wkkgz B bestaat uit:

  • De aansluiting bij een klachten- en geschillenregeling.
  • De afdekking van de kosten van het gebruik van de klachtenfunctionaris. Als je de klachtenfunctionaris moet inschakelen, betaal je geen extra kosten.
  • Als je gebruik moet maken van de onafhankelijke geschillencommissie, betaal je per geschil ongeveer € 2.500, excl. btw (afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt).

Prijs: € 100 per jaar (incl. btw)

Klachtenregelingpakketten: Jeugdwet

Vrijgevestigde psychologen, werkzaam op basis van de Jeugdwet, moeten een klachtenregeling hebben. Lees meer informatie over de pakketten voor de Klachtenregeling voor aanbieders onder de Jeugdwet.

Pakket Jeugdwet A

Pakket Jeugdwet A bestaat uit:

  • De aansluiting bij een klachtenregeling.
  • Als je de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie moet inschakelen, betaal je een eigen risico van maximaal € 295 (prijspeil 2023).

Prijs: € 70 per jaar (incl. btw)

Pakket Jeugdwet B

Pakket Jeugdwet B bestaat uit:

  • De aansluiting bij een klachtenregeling.
  • De afdekking van de kosten van het gebruik van de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie. Als je die moet inschakelen, betaal je geen extra kosten.

Prijs: € 100 per jaar (incl. btw)

Aanmelden voor NIP Klachtenregeling

Naam(Vereist)
Er zijn vier verschillende pakketten waaruit je kan kiezen. Zie bovenaan de pagina de uitleg van de pakketten.
DD slash MM slash JJJJ
Je kunt alleen kiezen voor een datum in de toekomst én een datum die valt op de eerste van de maand.