NIP

Home NIP-webinar: Huiselijk geweld en ADHD

NIP-webinar: Huiselijk geweld en ADHD

ADHD is een nog weinig onderzocht risicofactor van huiselijk geweld. Dit webinar voor psychologen ging over de relatie tussen de diagnose ADHD, partner geweld (PG) en agressieproblematiek.

Je kunt het webinar Huiselijk geweld en ADHD terugkijken.

Partner geweld (PG) heeft een zeer hoge prevalentie (25%) in de samenleving en heeft ernstige consequenties. De richtlijn ‘familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen’ beveelt aan om de behandeling van PG te richten op individuele risicofactoren en om meer systemisch te werken. ADHD is een van de risicofactoren en is nog weinig onderzocht. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijkvoorbeelden belicht dr. Nannet Buitelaar (psychiater en onderzoeker) de relatie tussen ADHD en PG.

Verder gaat ze in op het feit dat ADHD vaak gemist wordt als diagnose bij agressieproblematiek en PG. Ook worden data gepresenteerd uit de ITAP studie over de impact van behandeling van ADHD op de ernst van het PG. Tot slot, gaat ze wordt praktischer in op een geïntegreerde behandeling van ADHD en PG.

Over de spreker

Dr. Nannet Buitelaar: psychiater en onderzoeker bij De Waag Utrecht, zorglijn huiselijk geweld.

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog