NIP

Home Nieuwskamer Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Geschreven op:

Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Al jaren werken we met NVO samen met het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, gericht op de belangen van vluchtelingenkinderen in migratieprocedures. Wil je hier ook een bijdrage aan leveren, onderdeel uitmaken van de pool gedragswetenschappers en diagnostisch onderzoek uitvoeren bij kinderen in migratieprocedures? Meld je dan nu aan voor de vereiste training op 27 januari 2023.

Best Interest of the Child-assessments

Psychologen en orthopedagogen (lid van NIP/NVO) voeren op vrijwillige basis diagnostische onderzoeken (Best Interest of the Child-assessments – BIC-assessments) uit bij kinderen in migratieprocedures. Ter voorbereiding worden de NIP/NVO-leden getraind in de BIC-Methodiek.

Het doel van de BIC-assessments is om de belangen van kinderen mee te laten wegen in migratieprocedures. De onderzoekers beschrijven in een BIC-rapportage wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor de ontwikkeling van het kind. De advocaat brengt het rapport in de migratieprocedure in en maakt een juridische vertaalslag van de uitkomsten van het BIC-assessment.

Pool van gedragswetenschappers

Sinds het voorjaar 2016 bestaat de pool van gedragswetenschappers. Die telt nu ruim 100 (kinder- en jeugd)psychologen en orthopedagogen. De leden van de pool stellen BIC-rapportages op conform de BIC-methodiek en beroepsnormen. In het migratierecht is er geen instantie die onderzoek doet bij welk besluit het belang van kind gediend is. Dat is niet in lijn met de kernbepaling uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind waarin bepaald is dat het belang van het kind een eerste overweging moet zijn in besluiten die het leven van kinderen raakt. Het Expertisecentrum heeft veel waardering voor de inzet, betrokkenheid en bevlogenheid van de leden van de pool en voor de kwaliteit van de onderzoeken. Met deze pool van deskundigen kunnen veel meer kinderen bereikt worden en wordt de positie van het belang van het kind in het migratierecht versterkt. Het volgen van de training is een voorwaarde om te worden opgenomen in de pool van vluchtelingenkinderen-onderzoekers.

Over de training

Op vrijdag 27 januari 2023 verzorgt het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht opnieuw een training voor (kinder- en jeugd)psychologen en orthopedagogen. De training is bedoeld voor NIP- en NVO-leden die bereid zijn onderzoeken te gaan uitvoeren.

Voorwaarden deelname training

Voor de toelating tot de training is lidmaatschap van NIP of NVO een voorwaarde. Verder wordt gelet op niveau van vakbekwaamheid/beroepsregistratie (NIP/NVO/SKJ/BIG), affiniteit/ervaring met de doelgroep, en relevante werkervaring, kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostisch onderzoek.

Aanmelden

Heb je interesse in het volgen van de training en uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen in migratieprocedures? Meld je dan aan vóór 9 januari 2023.

Stuur hiervoor een e-mail met:

  • je telefoonnummer;
  • een korte motivatie met daarin bovenstaande onderdelen verwerkt en
  • je cv

Mail naar Ingeborg van Impelen (coördinator ledenactiviteiten NVO).

Gevraagde inzet

Als je je aanmeldt voor de training wordt verwacht dat je daarna beschikbaar bent voor minimaal twee onderzoeken. Een onderzoek kost ongeveer een dag (voorbereiding en onderzoeksgesprek) en het uitwerken en rapporteren kost twee à drie dagen. De onderzoeken vinden plaats door heel Nederland, indien mogelijk ook in je eigen regio. Je kiest in overleg met het Expertisecentrum zelf uit welke onderzoeken je wilt opstarten en waar. Je voert de onderzoeken samen met een co-onderzoeker uit. Medewerkers van het Expertisecentrum trainen je in de BIC-Methodiek en zijn beschikbaar tijdens het onderzoek voor vragen. Voor de training wordt accreditatie aangevraagd bij het NIP en de NVO.

Vergoeding

De leden van de pool werken in principe op vrijwillige basis. De reiskosten van en naar onderzoeksgesprekken kunnen bij NIP of NVO gedeclareerd worden. Er is een beperkte financiële vergoeding per afgerond onderzoek beschikbaar.