NIP

Home Nieuwskamer Drie richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd

Geschreven op:

Drie richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg drie nieuwe en herziene richtlijnen gepubliceerd:

 • Angst in de palliatieve fase
 • Depressie in de palliatieve fase
 • Palliatieve zorg voor kinderen

Het NIP heeft meegewerkt aan (de herziening van) deze richtlijnen.

Angst in de palliatieve fase

De richtlijn Angst in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met angst in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) in de palliatieve fase met angst. De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Het NIP is in de werkgroep vertegenwoordigd door:

 • dr. E. Aukema, GZ-psycholoog
 • dr. E. van Valen, GZ-psycholoog

Het NIP is in de klankbordgroep vertegenwoordigd door:

 • Dr. L.J. Jabbarian, GZ-psycholoog

Ook in de commentaarfase zijn we betrokken geweest. Op 7 november heeft het Algemeen Bestuur van het NIP de richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze richtlijn! De werkgroep- en klankbordgroepleden hebben een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

 

Depressie in de palliatieve fase

De richtlijn Depressie in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met depressie in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met depressie in de palliatieve fase. Deze richtlijn is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten.

Het NIP is in de werkgroep vertegenwoordigd door:

 • dr. E. van Valen, GZ-psycholoog

Ook in de commentaarfase zijn we betrokken geweest. Op 7 november heeft het Algemeen Bestuur van het NIP de richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze richtlijn! Het werkgroeplid heeft een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

 

Palliatieve zorg voor kinderen

Het betreft een herziening van de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen uit 2013. De richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven, behoud van waardigheid en het verminderen van het lijden van ernstig zieke of stervende kinderen (0-18 jaar), op een manier die past bij hun opvoeding, omgeving en cultuur. Deze richtlijnen zijn bestemd voor alle zorgverleners in de zorg die te maken hebben met kinderen in de palliatieve fase.

Namens het NIP hebben de volgende leden zitting genomen in de volgende werkgroepen van de richtlijnen:

 • Richtlijn Psychosociale zorg, zorg bij verlies en rouw:
  – Petra Honig-Mazer, psycholoog-psychotherapeut, LVMP
  – Jeffry Looijestein, GZ-psycholoog, NIP/LVMP
 • Richtlijn Angst en Depressie:
  – Jeffry Looijestijn, GZ-psycholoog, NIP/LVMP
  – Esther van den Bergh, klinisch psycholoog, NIP/LVMP
  – Kim van der Schoot, GZ-psycholoog, NIP/LVMP
 • Richtlijn Pijn:
  – Jennifer van Dijk, psycholoog, NIP
 • Richtlijn Vermoeidheid:
  -Esther van den Bergh, klinisch psycholoog, NIP/LVMP

Tevens was Alice Molderink werkgroeplid tot mei 2021 en Yael Meijer tot november 2021. Namens het NIP heeft mw. Lea Jabbarian zitting genomen in de klankbordgroep.

Ook in de commentaarfase zijn we betrokken geweest. Op 19 september heeft het Algemeen Bestuur van het NIP de richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze richtlijn! De werkgroepleden hebben een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.