NIP

Sectiebestuur Jeugd

Vera Naber

Voorzitter, psycholoog

Seline Roelofsen

Penningmeester, werkgroep schoolpsychologen, psycholoog NIP

Yael Meijer

Bestuurslid, klinisch psycholoog

Evelien Dirks

Bestuurslid, psycholoog, senior-onderzoeker NSDSK

Marjolein Meinen

Bestuurslid, schoolpsycholoog, orthopedagoog-generalist, kinder- en jeugdspsycholoog NIP

Jeske Schouten

Bestuurslid

Morwenna Döll

Bestuurslid

Angelica Garcia Asensio

Bestuurlid

Student in sectie

Student psychologie