NIP

Home NIP Klachtenregeling Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz

Psychologen die als vrijgevestigde zorgaanbieder (in de wet ook wel solistisch werkende zorgverlener genoemd) op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg werkzaam zijn, hebben op grond van de Wkkgz de verplichting om een klachten- en geschillenregeling te hebben en een klachtenfunctionaris aan te bieden. Je bent ook verplicht om een klachtenreglement te hebben en dit bekend te maken aan cliënten, bij voorkeur op je website. Als NIP-lid kun je gebruik maken van de voordelige NIP Klachtenregeling met twee verschillende mogelijkheden (pakket A en B). Daarmee kun je voldoen aan de verplichte klachten- en geschillenregeling. Om je hiervoor aan te melden volg je het aanmelden-stappenplan.

De Wkkgz beoogt cliënten een laagdrempelige en snelle vorm van klachtenbehandeling te bieden, waarbij het de bedoeling is dat zorgverlener en cliënt er samen uitkomen. De klachtenregeling is niet alleen een wettelijke plicht maar ook een belangrijke mogelijkheid voor psychologen als zorgverlener om klachten van cliënten in een vroeg stadium op een laagdrempelige en toegankelijke manier te bespreken en zo mogelijk op te lossen. De klachtenfunctionaris kan daarbij helpen door middel van bemiddeling. Het is ook wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een onafhankelijke Geschillencommissie.
Zorgverleners in dienstverband zijn bij een klachten- en geschillenregeling aangesloten via hun werkgever.

Aanbod NIP: bij welke regeling kan ik me aansluiten en tegen welke kosten?

Je bent uiteraard vrij om je naar eigen keuze bij een bepaalde regeling aan te sluiten. De (twee) verschillende mogelijkheden (pakket A en B) die we bieden zijn scherp geprijsd. Als NIP-lid ben je dus voordeliger uit met de NIP Klachtenregeling. Bovendien is pakket B alleen bij het NIP verkrijgbaar en pakket A is goedkoper dan rechtstreeks afsluiten bij Klacht&Company. Onze regeling bestaat uit een zelfstandige en onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesloten bij Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en werkzaam bij Klacht&Company. De geschillencommissie betreft de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, die geschillen behandelt tussen cliënten en psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij P3NL of het NIP.

Klachtenregeling Jeugdwet én Wkkgz

De klachtenregeling Wkkgz van Klacht&Company voldoet alléén aan de Wkkgz. Dus mocht je onder beide wetten zorg verlenen, dan volstaat aansluiting bij de klachtenregeling Wkkgz níet. Kijk dan voor meer informatie naar de klachtenregeling Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg, aansluiting daarbij volstaat in dit geval wél.

Check onder welke wet jij zorg verleent.

 

De pakketten

Pakket A, voordelig via het NIP verkrijgbaar

Pakket A bestaat uit de aansluiting bij een klachten- en geschillenregeling voor een jaarlijks tarief van €30,- incl. btw[1]. Hiermee verzeker je je van het afdekken van de wettelijke plicht tot het beschikbaar hebben van een klachtenfunctionaris en het aansluiten bij een geschillencommissie. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk van het NIP en werkzaam bij Klacht&Company.

Op het moment dat de klachtenfunctionaris daadwerkelijk wordt ingeschakeld bedraagt het uurtarief € 75,- excl. btw (prijspeil 2023). Het NIP brengt de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris na afloop van de klachtbehandeling in rekening.

Pakket B – alleen bij het NIP verkrijgbaar

Dit bestaat uit, naast de aansluiting op de klachten- en geschillenregeling (pakket A), ook de afdekking van de kosten van het gebruik van de klachtenfunctionaris. Indien er een klacht wordt ingediend, dan betalen wij de kosten voor de eventuele behandeling door de klachtenfunctionaris. De kosten van dit pakket bedragen jaarlijks  €100,- incl. btw[1].

[1] Het tarief voor de klachtenregeling betreft een kalenderjaar, wordt bij het innen van de contributie in rekening gebracht en wordt zonder tegenbericht ieder jaar verlengd. Wil je opzeggen? Maak dat dan vóór 15 december bij ons kenbaar.

Geschillencommissie

De Wkkgz stelt het ook verplicht om je aan te sluiten bij een onafhankelijke Geschillencommissie. Deze behandelt geschillen tussen jou en je cliënt en doet een voor beide partijen bindende uitspraak. De Geschillencommissie kan ook een schadevergoeding van maximaal € 25.000 opleggen. Via afname van een van de pakketten sluit je je ook aan bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, die geschillen behandelt tussen cliënten en psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij P3NL of het NIP.

De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil ongeveer € 2.500 excl. btw, afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt. Deze kosten komen bij beide pakketten voor rekening van de zorgaanbieder en worden daar ook rechtstreeks gedeclareerd.
Sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, zoals AON, vergoeden de kosten voor de geschillencommissie, vraag dit na bij je verzekeraar.

Aanmelden – stappenplan

  1. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen.
  2. Je informeert cliënten (op je website etc.) dat zij een mogelijke klacht kunnen indienen bij Klacht&Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier. Zet de link naar het klachtenformulier ook op je eigen website, zo hebben je cliënten altijd het juiste formulier voor handen.
  3. Gebruik het Model Klachten- en geschillenreglement NIP om (na invullen van de eigen naam) op je website te plaatsen. Het gebruik van dit modelreglement is van groot belang. Als je een eigen reglement gebruikt, moet de klachtenfunctionaris daar kennis van nemen en dit leidt tot extra kosten.

Als je je hebt aangemeld staat op de jaarfacturatie aangegeven dat je de klachtenregeling via het NIP afneemt. De jaarfacturatie ontvang je tussen 30 januari en 15 februari 2024. Na je aanmelding krijg je geen bevestiging per e-mail.

Opzeggen klachtenregeling

Als je je deelname aan de klachtenregeling wilt opzeggen, dan dien je dat vóór 15 december schriftelijk door te geven aan ledenadministratie@psynip.nl. De aansluiting wordt dan op 1 januari van het daaropvolgende jaar beëindigd. Geef je de opzegging later door? Dan stopt de klachtenregeling een jaar later.