NIP

Home Nieuwskamer Deskundigheid vertrouwenspersoon belangrijk bij wetsvoorstel  

Geschreven op:

Deskundigheid vertrouwenspersoon belangrijk bij wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om de vertrouwenspersoon verplicht te stellen in bedrijven. Het NIP ziet ook meerwaarde in dit wetsvoorstel. De de-escalerende werking van de vertrouwenspersoon heeft een positief effect. Wel brengt deze rol ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het NIP had daarom ook opgeroepen om te verzekeren dat de vertrouwenspersoon kundig en gekwalificeerd is, en beschikt over de juiste randvoorwaarden om de taak goed te vervullen. Bij de stemming over het wetsvoorstel is naar tevredenheid van het NIP ook een motie hierover overgenomen. Bij het uitwerken van nadere regelgeving zal gekeken worden naar heldere criteria voor de deskundigheid en onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen.

Uitwerken criteria over deskundigheid en onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen

In de overgenomen motie wordt aangegeven dat bij de uitwerking in ieder geval gekeken moet worden naar:

  • De erkenning van opleidingen voor vertrouwenspersonen.
  • Het onderhoud van deskundigheid op basis van periodieke nascholing.
  • Het proces van periodieke en onafhankelijke toetsing van de deskundigheid.

Initiatiefwetsvoorstel verplicht vertrouwenspersoon

Initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Senna Maatoug verplicht werkgevers om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het doel van het wetsvoorstel is ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving voor alle werknemers te creëren. Het voorstel maakt het ook mogelijk om een externe vertrouwenspersoon aan te wijzen, bijvoorbeeld bij kleine organisaties die dit niet zelf intern kunnen regelen. Daarnaast is het doel de positie van vertrouwenspersonen in organisaties te versterken. Nu het wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer gaat het voor behandeling door naar de Eerste Kamer.

Activiteiten rondom sociale veiligheid op het werk vanuit het NIP

De Sectie Arbeid & Organisatie van het NIP organiseerde in samenwerking met de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) in september 2022 een Impactdag voor professionals over sociale veiligheid en professionele advisering. Ook dit jaar is de werkgroep van Sectie A&O weer volop bezig met het thema. Om hiervan op de hoogte te blijven kun je de berichten op deze website en de LinkedIn pagina van de sectie volgen.