NIP

Home Samenwerkingen: regionaal & tussen sociaal domein, huisarts en ggz

Samenwerkingen: regionaal & tussen sociaal domein, huisarts en ggz

Dit thema behelst twee IZA thematafels: de thematafel over regionale samenwerkingen en de thematafel over de samenwerking tussen het sociaal domein, de huisarts en de ggz.

Regionale samenwerking

In de context van regionale samenwerking, hebben wij als NIP een actieve betrokkenheid op afstand. Dit thema bevat een scala aan onderwerpen, waaronder domeinoverstijgende samenwerking, cruciale zorg en het maken van regiobeelden en -plannen.

Wij hebben input geleverd bij het definiëren van cruciale zorg. Bekijk de handreiking cruciale zorg voor meer informatie. Het is nu aan de verschillende regio’s om deze concepten concreet vorm te geven aan de hand van regiobeelden. Ook hebben we bijgedragen aan het ontwikkelen van een bekostigingstitel voor de domeinoverstijgende consultatie.

Heb je ideeën of belangrijke signalen over dit thema? Wil je graag meedenken? We nodigen je van harte uit om Anne Kole een mail te sturen. We staan open voor jouw betrokkenheid!

Samenwerking tussen sociaal domein, huisarts en ggz

Voor de thematafel die gewijd is aan de samenwerking tussen het sociaal domein, de huisarts en de ggz, zijn we als NIP aangesloten bij een landelijke werkgroep. De werkgroep houdt zich bezig met de vormgeving en bekostiging van het verkennende gesprek en de mentale gezondheidscentra. Enkele onderwerpen die in deze werkgroep aan bod komen:

  • Wat verstaan we onder het verkennende gesprek en de mentale gezondheidscentra?
  • Welke professionals zijn momenteel betrokken of zouden betrokken moeten worden?
  • Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?

Tot nu toe zijn er twee bijeenkomsten van de werkgroep geweest. Er begint zich een globaal beeld te vormen, maar we zijn nog volop in ontwikkeling! Wil je hier ook over meedenken en/of wil je een bijdrage leveren aan deze initiatieven? Stuur een mail naar Anne Kole. Samen kunnen we de samenwerking tussen sociaal domein, huisarts en ggz verder vormgeven en verrijken.