NIP

Opleiding tot gz-psycholoog

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een verdiepende postacademische opleiding tot het BIG-beroep gz-psycholoog,  die vraagt om een afgeronde universitaire vooropleiding.

Opleiding tot gz-psycholoog (art. 3 wet BIG)

Voor wie
De opleiding tot gz-psycholoog staat alleen open voor afgestudeerden met een universitaire vooropleiding psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Bovendien is er sprake van aanvullende vooropleidingseisen (zie LOGO-verklaring / aanmelden gz-opleiding). In de studie moeten een aantal specifieke onderdelen gevolgd zijn, zoals ‘klinische’ vakken en een stage op het gebied van de gezondheidszorg. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd.

Opzet en duur
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog duurt twee jaar (24 maanden, full-time). Zij kan ook in deeltijd worden gevolgd. Dan duurt zij maximaal vier jaar.
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats binnen een praktijkinstelling. Dit kan een instelling voor GGZ zijn, maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuis of een revalidatie-instelling. Daarnaast is er sprake van één dag in de week cursorisch onderwijs.
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kent differentiaties, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. De meeste opleidingsinstellingen bieden twee verschillende differentiaties aan; één gericht op het werken met volwassenen en ouderen, en één gericht op het werken met kinderen en jeugdigen. In Amsterdam en Utrecht bestaan aparte differentiaties voor het werken met ouderen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot gz-psycholoog wordt gegeven door acht regionale opleidingsinstellingen, verspreid over het land. De opleidingsinstellingen zijn samenwerkingsverbanden van een universiteit en praktijkinstellingen in de regio. Inhoudelijk staat de opleiding onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn gz-psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit.

Klik hier voor een overzicht van de opleidingsinstellingen.

Toelating
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft een beperkte capaciteit. Voorwaarden voor toelating zijn:

 1. een verklaring dat men voldoet aan de toelatingseisen. Deze verklaring kan worden aangevraagd via  het LOGO*.
 2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Masterpsychologen van binnen en buiten de organisatie kunnen hierop reageren. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten tot de opleiding.

Overige betrokken partijen
Bij het totstandkoming en invullen van een opleidingsplaats zijn veel organisaties en koepels betrokken. Voor een helder overzicht van de procedures rondom de GZ-opleidingen kun je terecht in ons overzicht: Betrokken partijen.

* Aanvragen LOGO-verklaring: 

Het aanvragen van een LOGO-verklaring gaat als volgt:

 1. Onder de knop LOGO-verklaring aanvragen op de website www.vlogo.nl maakt u een account aan;
 2. Een LOGO-verklaring aanvragen kost € 70,00 (inclusief BTW). Dit bedrag betaalt u door het insturen van een éénmalige machtiging. Aanvragen voor een LOGO-verklaring worden alleen in behandeling genomen wanneer de administratiekosten zijn betaald. U betaalt voor de beoordeling, niet alleen voor de LOGO-verklaring.
 3. Op basis van uw aanvraag kijken wij of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. Als er onderdelen ontbreken of onduidelijkheden zijn met betrekking tot uw aanvraag nemen wij per e-mail contact met u op. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres waarmee u een account hebt aangevraagd.
 4. Wanneer uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u bericht welke documenten ontbreken en dient de aanvraag compleet te maken. Wanneer u niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvangt u bericht aan welke eisen u nog dient te voldoen.
 5. U ontvangt de LOGO-verklaring automatisch binnen uiterlijk 8 weken per e-mail nadat uw dossier compleet is en u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Het volledige reglement voor de LOGO-verklaringen kunt u als pdf downloaden.

Voordat u begint
Om de LOGO-verklaring aan te vragen, dient u over de volgende documenten te beschikken:

 • doctoraalbul/universitair masterdiploma óf (indien uw diploma-uitreiking nog moet plaatsvinden) een verklaring van de examencommissie waaruit blijkt dat u aan alle opleidingsonderdelen hebt voldaan;
 • cijferlijst of tentamenbriefjes van alle opleidingsonderdelen;
 • bewijsstukken vooropleiding (verklaring vooropleiding of verklaring van de universiteit);
 • bewijsstukken diagnostiek (diagnostiekaantekening NIP of NVO, aantekening testdiagnostiek UM of verklaring psychodiagnostiek);
 • verklaring werkervaring (indien u langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd);
 • curriculum vitae; met daarin informatie over de vooropleiding, werkervaring, cursussen.

Ben je benieuwd hoe het zit met de kosten van de opleiding? Of je je werkgever je mag vragen een deel van de opleiding te betalen? Wat je mag verwachten op het gebied van supervisie en intervisie? En of je van plek kan wisselen als je plaats niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden? Kijk dan eens naar het themadossier gz-opleidingsplaatsen, waar je antwoord kunt vinden op deze en vele andere vragen.

Lees meer