NIP

Herregistratie en herintreden Eerstelijnspsycholoog NIP

Als geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP moet je je elke vijf jaar opnieuw registreren. Je moet dan aantonen dat je je vakbekwaamheid op peil houdt. Is je inschrijving verlopen? Dan kun je je via herintreden opnieuw laten opnemen in het register. Hieronder lees je meer over beide trajecten.

Eisen voor herregistratie

Binnen de herregistratieperiode van vijf jaar gelden de volgende eisen:

 • Je hebt tenminste gemiddeld 16 uur werkervaring per week.
 • Je hebt minimaal 120 punten, waarvan:
  • minimaal 25 en maximaal 80 punten voor bijscholing
  • minimaal 30 en maximaal 50 punten voor intervisie
  • maximaal 25 punten voor registratiegegevens ROM
  • maximaal 50 punten voor facultatieve activiteiten, zoals: leertherapie, een gastdocentschap of referaat, het geven van supervisie, het doen van wetenschappelijk onderzoek, publicaties in vakbladen en beleidsmatige activiteiten.
 • Je onderschrijft de Beroepscode voor psychologen van het NIP

De uitgebreide herregistratie-eisen vind je in het Registratiereglement Eerstelijnspsychologie NIP (pdf).

Hoe werkt de herregistratie?

 1. Vraag je herregistratie aan in het online platform PE-online.
 2. Upload je de vereiste documenten. Gevolgde geaccrediteerde scholing wordt automatisch ingevoerd in PE-online als de opleider je aanwezigheid juist heeft ingevoerd. Controleer dat regelmatig. Neem contact op met de scholingsaanbieder als er scholing ontbreekt.
 3. De registratiecommissie beoordeelt je dossier.
 4. Wordt je verzoek tot herregistratie positief beoordeeld? Dan ontvang je een certificaat. De termijn van herregistratie gaat in op de eerste dag na afloop van je huidige termijn van (her)registratie.

Als je vóór afloop van je huidige termijn geen verzoek tot herregistratie doet, wordt je inschrijving in het register doorgehaald.

Eisen voor herintreden

Ben je eerder ingeschreven geweest in het register Eerstelijnspsychologie NIP en wil je opnieuw worden opgenomen in het register? Dien dan een verzoek tot herintreden in. Om direct te kunnen herintreden moet je aantonen dat je over de afgelopen vijf jaar hebt voldaan aan de huidige eisen voor herregistratie (zie hierboven). De volledige herintredersregeling vind je in hoofdstuk 4 van het Registratiereglement Eerstelijnspsychologie NIP (pdf).

Hoe werkt het herintreden?

 1. Mail naar de secretaris registraties via registraties@psynip.nl. Plaats in het onderwerp ‘Herintreden ELP NIP’.
 2. De secretaris maakt een digitaal dossier in PE-online voor je aan.
 3. Upload hierin je gegevens en bewijsstukken van relevante activiteiten over de afgelopen vijf jaar.
 4. De registratiecommissie beoordeelt het dossier. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:
  1. Je hebt voldaan aan alle eisen: de commissie schrijft je per direct weer in in het Register Eerstelijnspsychologie NIP.
  2. Je voldoet niet geheel aan de eisen. De commissie vraagt je een plan op te stellen m.b.t. het behalen van de ontbrekende zaken. Als je binnen de gestelde termijn aantoont alsnog aan deze eisen te hebben voldaan word je heringeschreven in het Register Eerstelijnspsychologie NIP.

Kosten

Aan het indienen van een herregistratie- of herintredingsverzoek zijn kosten verbonden.