NIP

Home Nieuwskamer Nieuw Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Geschreven op:

Het nieuwe Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan is door een brede groep partijen, waaronder het NIP, ingediend bij het Zorginstituut. Het nieuwe kompas, met de ondertitel Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis, biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin. Het legt meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag, door te kijken wat mensen zelf en samen kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zodat regie meer bij mensen zelf ligt, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan. En zodat de beschikbare professionele zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan worden ingezet.

 

Kwaliteit van bestaan maken we samen. Het vraagt een brede blik vanuit meerdere perspectieven. Bij de totstandkoming van dit kompas zijn daarom veel partijen betrokken. Gezamenlijk hebben we nagedacht waar kwaliteit van bestaan aan moet voldoen en wat de rol van ondersteuning en zorg daarin moet zijn.

Breed gezamenlijk denkproces
Naast het NIP, hebben de volgende partijen, betrokken bij kwaliteit van bestaan en de (in)formele zorg en ondersteuning voor ouderen, hun kennis en expertise gebundeld voor de totstandkoming van dit kompas: Sociaal Werk Nederland, KBO-PCOB, ANBO, MantelzorgNL, de Raad van Ouderen, Koepel Gepensioneerden, de BPSW, Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle zorg, V&VN, Verenso, ActiZ, Zorgthuisnl, SPOT, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, Vilans, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheid en Jeugd, de gemeente Den Haag (vanuit het perspectief van de gemeenten) en een individuele huisarts (vanuit het perspectief van de huisartsen). Gezamenlijk hebben we gekeken wat passend is bij de gewenste kwaliteit van bestaan.

Veel steun voor de beweging
Het kompas is voorgelegd aan de achterbannen van de partijen die het kompas mede vorm hebben gegeven. Daar komt uit dat alle partijen de beweging steunen. Een deel van hen (Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso en ZN) zoekt nog meer houvast op het vervolgproces en de tijdslijn. De zorgpunten van deze partijen zijn onderdeel van de ontwikkelagenda, maar door de hoge tijdsdruk is er onvoldoende tijd geweest om dit met elkaar te doorleven op een wijze dat ook deze partijen mede-indiener kunnen zijn.

We hebben de reacties van alle partijen gedeeld met het Zorginstituut met het verzoek dit onderdeel te maken van het toetsproces. We vragen hen hierover met ons in gesprek te gaan op zo’n manier dat het veld de positieve beweging samen verder vorm kan geven. Er zijn in zeer korte tijd grote stappen gezet. Gezamenlijk is de basis gelegd voor de beweging die we nu inzetten. Voor de verdere doorontwikkeling blijven we die gezamenlijke denkkracht benutten.

Indiening bij het Zorginstituut

Het kompas is formeel ingediend bij het Zorginstituut Nederland namens ActiZ, ANBO, BPSW, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC waardevolle zorg, MantelzorgNL, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, SPOT en ZorgThuisnl.