NIP

Home Het beroep Ethiek Handreiking omgaan met ECD in de zorg

Handreiking omgaan met ECD in de zorg

Psychologen in de zorg werken steeds meer met een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In de praktijk bieden veel ECD-systemen een te ruime toegang tot dossiers.

Deze handreiking is alleen beschikbaar voor NIP-leden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In ziekenhuizen doen zich met enige regelmaat datalekken voor. Dat levert een spanningsveld op met wetgeving en de Beroepscode. Het verstrekken en delen van psychologische gegevens mag niet onbeperkt. De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 heeft voor veel vragen en ongerustheid in het veld gezorgd. Reden voor het NIP om psychologen in de zorg te ondersteunen met een handreiking.

De handreiking richt zich op psychologen die in dienst zijn van een zorgaanbieder en werken met een lokaal, instellingsgebonden ECD of EPD. Knelpunt is dat psychologische dossiers vaak niet in te delen of af te schermen zijn. ECD – systemen bieden psychologen in veel gevallen niet de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen gegevens die al of niet noodzakelijk zijn voor rechtstreeks betrokken behandelaars. Dat levert strijd op met het beroepsgeheim. Deze handreiking biedt inzicht in mogelijkheden om zich in de praktijk aan wetgeving en Beroepscode te kunnen houden.

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog