NIP

Home Secties Sectie Neuropsychologie

Sectie Neuropsychologie

Binnen de neuropsychologie wordt neurowetenschappelijke kennis toegepast voor een betere diagnostiek en behandeling van de cognitieve, emotionele en psychosociale gevolgen van hersendisfuncties. De sectie streeft naar een samenwerking met collega-psychologen in de gezondheidszorg.

Brochure ‘Wat kan een neuropsycholoog betekenen?’

‘Wat kan een neuropsycholoog voor u betekenen?’ Als neuropsycholoog kun je deze flyer gebruiken om cliënten te informeren.

Actief worden binnen de sectie?

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur  een mailtje naar info@psynip.nl.

Tijdschrift voor Neuropsychologie

Het lidmaatschap van de sectie Neuropsychologie is gekoppeld aan een abonnement op het Tijdschrift voor Neuropsychologie. Je ontvangt het tijdschrift drie keer per jaar deze per post en je kunt hem online lezen. De kosten, € 43,80 per jaar voor een regulier abonnement en € 39,50 voor studenten (2023), worden opgeteld bij je contributie.

Richtlijnen neuropsychologie

De Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie, de Adviesgroep Neuropsychologie van het NIP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie stemmen in met de richtlijnen die zijn uitgebracht door de sectie.

Normgegevens

Deze normen van neuropsychologische tests zijn door Schmand in samenwerking met collega’s ontwikkeld. De normen zijn verwerkt in een Excel bestand, dat de ruwe testscores omzet in T-scores en percentielen. Ook wordt hier testmateriaal ter beschikking gesteld, dat op andere wijze niet of moeilijk te verkrijgen is, maar wel relevant is voor de neuropsychologische diagnostiek.

Accreditatie voor FESN en/of INS

De sectie Neuropsychologie verzorgt en bekostigt standaard jaarlijks de accreditatieaanvraag herregistratie KP/KNP voor de FESN en de INS Midyear Europa als exclusieve dienst voor de NIP-leden.