NIP

Home Vraag van de week

Vraag van de week

Goede zorgverlening vereist een constante bereidheid jezelf te bevragen en te verbeteren en blijvend bereid zijn om te leren. Hoe houd je de ontwikkelingen bij? Als expert in je vak onderscheid je je door je wetenschappelijke bagage. Maar hoe houd je deze up to date? Het NIP en RINO Zuid ondersteunen jou hierbij door: de Vraag van de Week. Iedere week publiceren wij gezamenlijk een vraag en wetenschappelijk artikel over het werkgebied van de psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en de orthopedagoog generalist. De vragen zijn gericht op wetenschappelijke kennis en opgesteld door experts uit het werkveld en onze leden. Beantwoord de vraag van deze week.

Accreditatie
Voor het correct beantwoorden van 10 vragen, binnen een periode van 3 maanden (in die periode worden gemiddeld 12 vragen gepubliceerd), kunnen klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen 5 accreditatiepunten verdienen. Wij delen je gegevens met RINO Zuid. Zij controleren per periode van 3 maanden of je aan de eisen hebt voldaan en voeren de deelname in op PE-online. Je kunt 1x per jaar accreditatiepunten voor de ‘Vraag van de week’ laten bijschrijven. Indien je als deelnemer binnen de gestelde periode van 3 maanden, niet voldaan hebt aan de gestelde 10 vragen, zal de periode een maand verschuiven.

Expertpanel
De vraag van de week wordt wekelijks opgesteld door het expertpanel.
Bekijk de leden.

Beantwoord de vraag van de week