NIP

Sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

De sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en behartigt de belangen van haar leden door zich actief in te zetten voor de professionals in dit werkveld.

IGJ gebruikt geactualiseerd Toetsingskader voor de gehandicaptenzorg

Het Toetsingskader is grotendeels gelijk aan het Toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben uit oktober 2018, dat de inspectie tot nu toe gebruikte voor het toezicht op de gehandicaptenzorg.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Het toetsingskader is nu volledig toegespitst op de gehandicaptenzorg. Het is van toepassing voor zorgaanbieders die langdurige zorg verlenen aan mensen met een beperking, inclusief de zorg in ambulante setting.
  • De naamgeving is aangepast zodat duidelijker is dat het toetsingskader ook van toepassing is in de ambulante setting.
  • Bronnen en toetsingscriteria zijn geactualiseerd op basis van wetten, regels en veldnormen (denk aan Kwaliteitskompas en Wet zorg en dwang).
  • De normen zijn niet gewijzigd. Wel is één norm toegevoegd. Dit betreft norm 2.8 over integrale zorg en samenwerken.

NIP betrokken bij 2 Zinnige Zorg trajecten gehandicaptenzorg

Zorginstituut Nederland beoordeelt, samen met betrokken partijen, of de zorg (diagnostiek en therapeutische interventies) op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier wordt ingezet.

Het NIP is direct betrokken bij twee Zinnige Zorg trajecten binnen de gehandicaptenzorg. Dit betreft Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag en Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem.


Zinnige Zorg – 2 trajecten

1. Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

  • Leerzaam webinar over beeldvorming en diagnostiek bij probleemgedrag. Dit webinar was georganiseerd door VGN, NVO, NIP, NVAVG, BPSW, V&VN, KansPlus en CCE op 27 september 2023: Webinar: ‘Verder kijken dan je neus lang is’.
  • Op de pagina van Zorginstituut Nederland vind je alle documentatie: Zinnige Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag (implementatiefase)
  • Uitkomsten vragenlijst multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (link uit oude nieuwsbericht opnemen). N.a.v. uitkomsten vragenlijst zijn aanbevelingen gedaan op breed en meervoudig kijken binnen zorgorganisaties volgens ‘de geest van’ het aangepast AAIDD model zoals omschreven in de richtlijn ‘probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’.

2. Zinnige Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem

Toetsing wilsbekwaamheid

De handreiking Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (2020 – pdf) biedt een integratieve benaderingswijze voor het expliciet toetsen van de wilsbekwaamheid in de praktijk door een aantal zienswijzen en benaderingen bij elkaar te brengen. Er is ook een voorbeeldcasus opgenomen. De handreiking is opgesteld in opdracht van NVO, NIP en Stichting Philadelphia.

Het toetsingsinstrument heeft zich nog niet bewezen in de praktijk en daarom nodigen wij jullie uit om ervaringen met dit instrument met ons te delen via zmvb@psynip.nl.

Toekomstagenda gehandicaptenzorg

Het programma Volwaardig Leven, waar het NIP partner van was, is inmiddels afgerond. Met dit programma wilde het ministerie de gehandicaptenzorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

De samenwerkende partijen hebben hier een vervolg aan gegeven met de ‘Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Dit programma is gericht op een vijftal thema’s, te weten: complexe zorg, licht verstandelijke beperking, vakmanschap en arbeidsmarkt, clientondersteuning en technologie en innovatie.

Ervaringsleren – wat is dat? (pdf)

 

Ds. Visscherprijs

De Ds. Visscherprijs is een erkenning voor een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzorg, die eenmaal in de twee jaar wordt toegekend. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds i.s.m. het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

Op 14 maart 2024 zal de prijs voor de vijftiende keer worden uitgereikt.

Lees hier meer over de prijs.

De Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Alleen vrijwillige zorg,
tenzij het niet anders kan

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen zij niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het echt niet anders kan.

De Wzd regelt:
  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er echt geen alternatieven zijn.

Meer informatie: NIP themadossier Wet zorg en dwang

Een werkdag van een psycholoog in de ZMVB

Student in sectie Merel Brands liep een dag mee met sectievoorzitter Nicole Bonsen om een inkijkje te krijgen van een werkdag van een psycholoog werkzaam in de ZMVB. Merel: “Ik probeer met deze dag een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden qua behandelingen en diagnostiek, op welke manieren er interventies worden uitgezet en wat voor cliënten we tegen komen.”
Lees haar verslag van de dag:

Een werkdag van een psycholoog in de ZMVB

Handreiking omgaan met probleemgedrag

Buro Opaal en KansPlus hebben met medewerking van o.a. het NIP een handreiking en folder gemaakt over omgaan met probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Het legt de afspraken uit en is speciaal geschreven voor familie en mensen met een verstandelijke beperking.

De handreiking en folder kun je hier downloaden. Op de website van KansPlus kun je een gedrukt exemplaar bestellen.

 

 

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.