NIP

Home Over ons Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestuurt de vereniging en wordt daarbij ondersteund door de directeur. De vereniging kent een bestuur en een directie. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het, binnen de vereniging afgestemde, strategisch verenigingsbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt het Algemeen Bestuur het NIP naar buiten in diverse bestuurlijke overleggen. Het Algemeen Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de directie. Zowel directie als bestuur staan in nauw contact met de diverse secties en commissies van de vereniging.

Drs. H. de Veen

Voorzitter, algemeen bestuur

Prof. dr. R. W.H.M. Ponds

Vice-voorzitter, algemeen bestuur

W. van Heel MFE

Penningmeester, algemeen bestuur

Dr. G. Prosman

Algemeen bestuur

Drs. R. Ariëns

Algemeen bestuur

Drs. F.E. Engelhard

Algemeen bestuur

Drs. A.B. Lobbrecht

Algemeen bestuur

Drs. M. Rook

Directeur NIP