NIP

Vrijgevestigde praktijk

Ben je als BIG-geregistreerde psycholoog werkzaam in een vrijgevestigde praktijk of ben je zelfstandig? Het NIP ondersteunt haar leden met praktische handvatten en fungeert daarnaast als vraagbaak. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@psynip.nl

Vrijgevestigd zijn, betekent aan de slag gaan als ZZP’er, zelf een praktijk starten of toetreden tot een maatschap. De keuze om je bij de kamer van koophandel in de schrijven als vrijgevestigde is een belangrijk keuze in je loopbaan als gz-psycholoog. Je krijgt te maken met allerlei zaken waar je nog geen ervaring mee hebt. Het is belangrijk om je uitgebreid te laten informeren en adviseren. Om je daarbij op weg te helpen, hebben we de nodige stof tot nadenken met de bijbehorende tips op een rijtje gezet.

Werkboek starten als vrijgevestigde (eigen praktijk)
Met dit werkboek maak je een gedegen (ondernemings)plan dat past bij jouw eigen praktijk. Het is gebaseerd op de checklist van de NVGzP en VvAA.

Handreiking Van vrijgevestigde praktijk naar instelling
Als vrijgevestigde zorgaanbieder kan je ervoor kiezen om als instelling verder te gaan. In welke situatie is dit het overwegen waard? Wat zijn de voordelen? Waar moet je rekening mee houden?

In dit document nemen wij je mee in de regelgeving en de overwegingen om wel of niet over te gaan naar een instelling. Deze handreiking dient ter oriëntatie en bevat geen limitatieve opsomming maar geeft een beeld van waar je aan moet denken. Daarbij doe je er verstandig aan je goed te laten informeren als je een wijziging in de organisatiestructuur overweegt. Het is namelijk belangrijk dat de vorm waarin je diensten aanbiedt, ook aansluit bij de dienstverlening en de wensen.

Praktische informatie voor de vrijgevestigde

Praktijktestament
Als praktijkhouder ben je verantwoordelijk voor de afronding en/of overdracht van je praktijk in het geval je (onverwacht) tijdelijk of blijvend je werk niet kan doen. De informatie en afspraken die je daarvoor vastlegt noemen we het ‘praktijktestament’. Als er geen praktijktestament is moeten de achterblijvende partner(s) of erfgenamen zich inspannen om een beroepsbeoefenaar (bijv. uit de intervisiegroep) bereid te vinden deze overdracht op zich te nemen. Hieronder vind je de documenten ‘Model praktijktestament’ en ‘Model afspraken (tijdelijke) praktijkwaarneming’ waarin je de nodige informatie en afspraken kan vastleggen.

Bekostiging

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd in de curatieve ggz en de forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging, en heeft de dbc’s, dbbc’s en zzp’s vervangen. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is bijvoorbeeld een consult, of een overnachting in de kliniek.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel, alsmede diverse documenten en handige factsheets, kun je vinden op de website zorgprestatiemodel. 

Zorgverzekeraars en NZa
Als zelfstandige praktijk kun je contracten aangaan met zorgverzekeraars.

Volgens de NZa zijn aanbieders in de Basis GGZ verplicht een prijslijst te hanteren als zij ongecontracteerde zorg aanbieden. Bekijk de voorwaarden van de standaardprijslijst.

De NZA stelt eisen waaraan de factuur moet voldoen. Klik hier voor deze eisen in de Basis GGZ (art. 8.1) en hier voor de eisen in de gespecialiseerde GGZ (art. 5.4).

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional en laat zien dat je je houdt aan de beroepscode met onze merknamen, zoals PSYCHOLOOG NIP© of de BAPD
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog