NIP

Home Secties Kamer BIG-opleidelingen Besproken (Kamer BIG opleidelingen)

Besproken bij vergadering Kamer BIG opleidelingen

De vergaderingen van de Kamer BIG opleidelingen vatten we altijd samen in een paar bullits. Lees ze even door en je bent meteen op de hoogte.

Maart 2023

 1. Het bestuur van de Kamer BIG-opleidelingen houdt dit jaar zowel inhoudelijke vergaderingen als themabijeenkomsten. Tijdens de eerste themabijeenkomst gaat het bestuur in gesprek over de positie van de opleideling, samen met Maartje Schoorl, de voorzitter van de landelijke opleidingsraad.
 2. De kamer is aanwezig bij het KPcongres en komt daar graag in contact met jou!
 3. Leden van het bestuur zijn betrokken bij verschillende onderdelen van het programma APV, waaronder de projectgroep AMG (aansluiting master-gz) en de projectgroep PPV.
 4. Er zijn plannen om het contact onze achterban, de opleidelingen te vergroten, om zo te weten wat er leeft en hiernaar te kunnen handelen. We maken ons graag bekender via de flyer en via bijeenkomsten waarin de dialoog centraal staat.

Januari 2023

 1. Na de fusie met het NIP vormen wij met elkaar het kamerbestuur en hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Hannemike Steinhagen (GioS bij…) en Samantha Lodovica (PioG bij…)
 2. Het bestuur bestaat nu uit:
  Voorzitter: Vivian Veldkamp
  Vice-voorzitter: Thijs Veltman
  Secretaris: Eveline van Geuns
  Penningmeester: Elvire Mastboom
  Persvoorlichter: Martin Izaaks
  Algemeen bestuursleden: Anne Kostelijk, Hannemike Steinhagen en Samantha Lodovica
 3. Bestuursleden van de kamer nemen deel aan de volgende project- en werkgroepen: – programma APV (adaptieve psychologische vervolgopleidingen), de opleidingsraad van de FGzPT, het programma PPV (ter verdere inhoudelijke ontwikkeling van het BIG onderwijs) en het programma AMG (aansluiting master-GZ) .
 4. Via themavergaderingen leveren we elkaar input voor de deelname aan deze projectgroepen. Maar we zijn altijd op zoek naar meer input vanuit onze achterban, de opleidelingen van Nederland hiervoor kunnen jullie mailen naar. kameropleidelingen@psynip.nl

Nationale beeldbank

Nationale beeldbank

Nationale beeldbank

Nationale beeldbank

November 2022

 1. Na de fusie met het NIP vormen wij met elkaar het kamerbestuur en hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Anne Kostelijk (RINO groep Utrecht) en Martin Izaaks (PPO Groningen), beiden GioS.
 2. Het bestuur bestaat nu uit: Voorzitter: Vivian Veldkamp Vice-voorzitter: Thijs Veltman Secretaris: Eveline van Geuns
  Penningmeester: Elvire Mastboom
  Persvoorlichter: Martin Izaks
  Algemeen bestuurslid: Anne Kostelijk
 3. Binnenkort verschijnt er een BLOG met onze bevindingen en ideeën vanuit de survey onder onze achterban, de opleidelingen.
 4. Bestuursleden van de kamer nemen deel (of gaan deelnemen) aan de volgende werkgroepen: programma APV (adaptieve psychologische vervolgopleidingen), de opleidingsraad van de FGzPT, het programma AMG (aansluiting master-GZ) en de klankbordgroep opleidingen.