NIP

Home Nieuwskamer Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

Geschreven op:

Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd op Pallialine. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn.

Doel van de richtlijn

Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) in de stervensfase ongeacht de setting waarin zij verblijven. De stervensfase is gedefinieerd als het moment waarop het overlijden zich onafwendbaar aandient en omvat de laatste dagen (tot zeven dagen) van het leven (Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland). Het is daarmee het allerlaatste deel van de palliatieve fase. Deze richtlijn richt zich dan ook op de zorg die ingezet wordt als de verwachting van het interdisciplinaire zorgteam is dat de patiënt binnen een week zal komen te overlijden.

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de stervensfase, waaronder psychologen.

Bijdrage NIP

Het NIP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn Zorg in de stervensfase. Het NIP is in de werkgroep vertegenwoordigd door:

  • Msc J.G. Rietkerk, gz-psycholoog, algemeen bestuurslid sectie Ouderenpsychologie

Ook in de commentaarfase zijn wij betrokken geweest. Op 18 september heeft het Algemeen Bestuur van het NIP deze richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties en leden via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze kwaliteitsstandaard!