NIP

Home COTAN Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek is één van de manieren om informatie over een persoon te verzamelen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een psychologisch onderzoek belangrijke voordelen heeft boven een subjectief oordeel gebaseerd op bijvoorbeeld intuïtie, gevoel of individuele ervaring. Met psychologisch onderzoek wordt gestreefd naar het verkrijgen van een zo objectief mogelijk beeld van de te onderzoeken persoon.

Psychologisch onderzoek

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen dan beslissingen  worden genomen, bijvoorbeeld of iemand geschikt is voor een bepaalde functie of welke behandeling het meest geschikt is. Psychologisch onderzoek wordt bij alle werkvelden van de psychologie ingezet en de inhoud en opzet ervan hangt af van de concrete vraagstelling. Er kan dus niet in het algemeen worden gesproken over het psychologisch onderzoek.

Arbeid

Vraagstellingen die aan bod komen bij onderzoeken in de sfeer van Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn bijvoorbeeld: Welke kwaliteiten moet een sollicitant in huis hebben om een functie succesvol te kunnen vervullen? Kan mijn werknemer binnen de organisatie doorgroeien tot leidinggevende? Zijn er mogelijkheden voor arbeidsreïntegratie na ziekte voor mijn werknemer? Dit zijn vragen waar een psycholoog met een psychologisch onderzoek of assessment antwoord op kan geven.

Gezondheidszorg en jeugd

In de gezondheidszorg is een juiste diagnosestelling van groot belang om te komen tot een bijpassend behandelingstraject. Daarnaast is het zinvol een idee te hebben van de effectiviteit van een behandeling. Het doen van psychologisch onderzoek is een van de manieren om deze informatie te verzamelen. Psychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen wordt gedaan om een goede inschatting te kunnen maken  van de capaciteiten, kenmerken, vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijs

Vragen over studiekeuze, schoolprestaties en leerproblemen zijn niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Een (school-) psycholoog kan door het doen van psychologisch onderzoek helpen antwoorden op deze vragen te vinden.