NIP

Gedeeltelijke vrijstelling ingeschreven orthopedagoog-generalist BIG

Ben je BIG-geregistreerd orthopedagoog-generalist en heb je je ingeschreven voor het individuele opleidingstraject (in de regeling: ‘registratietraject’ voor de registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Dan kom je in aanmerking voor een aantal vrijstellingen. LET OP: vanaf 15 september kun je je als orthopedagoog niet meer inschrijven voor het traject. Onderstaande vrijstellingsregeling geldt alleen voor personen die op 15 september 2023 reeds stonden ingeschreven.

Het gaat om de volgende vrijstellingen:

 • 90 punten supervisie
 • 480 punten scholing
 • 120 punten literatuurstudie

Let op: We krijgen veel vragen voor extra vrijstelling voor casusverslagen. Er worden geen extra vrijstellingen gegeven.

Als BIG-geregistreerd orthopedagoog-generalist moet je dan nog voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent lid van het NIP
 • Je hebt bewijs van afronding postmasteropleiding orthopedagoog-generalist
 • Je kunt aantonen dat je beschikt over 2.790 uur werkervaring op een door de registratiecommissie goedgekeurde werkplek (Artikel 15 Registratieregeling)
 • Je hebt 3 diagnostiek- en 3 behandelverslagen gemaakt volgens de richtlijnen casusverslagen van het NIP. Deze zijn beoordeeld door een supervisor die is opgenomen in het supervisoren bestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP via de daarvoor beschikbare beoordelingsformulieren. Eén casusverslag diagnostiek en één casusverslag behandeling worden aan de registratiecommissie voorgelegd ter goedkeuring. De aangeleverde casussen mogen niet ouder mogen zijn dan 1 jaar voorafgaand aan de aanmelding.
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), niet ouder dan 3 maanden.

De uitgebreide registratie-eisen vind je in het Registratiereglement Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP (pdf).

 

Hoe werkt het?

Als je het individuele opleidingstraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP volgt als BIG-geregistreerd orthopedagoog-generalist doorloop je onderstaande stappen. Bij al deze stappen maak je gebruik van het digitale platform PE-online.

 1. Je meldt je aan via een aanmelddossier “Verzoek toelating registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog o.g.v. OG BIG” in het digitale platform PE-online. In je dossier toon je je bewijs van afronden van de opleiding tot orthopedagoog-generalist aan. Je vermeldt je huidige werkplek en werkbegeleider. En je upload je CV.
 2. De registratiecommissie beoordeelt je werkplek. Als je aanmelddossier is goedgekeurd krijg je een registratiedossier.
 3. Je kunt nu aan de slag met het opleidingstraject: je start met het opdoen van werkervaring (met werkbegeleiding) en het maken van 6 casusverslagen volgens de richtlijnen casusverslagen van het NIP: 3 diagnostiek en 3 behandeling. Je hebt daar vijf jaar de tijd voor. De registratiecommissie beoordeelt tussentijds je ingediende stukken.
  Alle casusverslagen moeten worden beoordeeld door een NIP-supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog. Hiertoe stuur je de ingevulde en (door jou en de supervisor ondertekende) beoordelingsformulieren toe aan de commissie (beoordelingsformulier Diagnostiekcasus en beoordelingsformulier Behandelcasus). Van de in totaal zes verslagen lever je één diagnostiekverslag en één behandelverslag ter inhoudelijke en formele goedkeuring aan bij de registratiecommissie, samen met het beoordelingsformulier. De commissie toetst deze twee laatste casussen, die ook wel ‘masterpieces’ worden genoemd, aan de richtlijnen.
 4. Is je registratiedossier compleet en goedgekeurd, dan dien je het in.
 5. Je wordt dan toegelaten tot het register.

 

Kosten

Aan de registratie zijn kosten verbonden.