NIP

Gedeeltelijke vrijstelling orthopedagoog-generalist BIG

Ben je een orthopedagoog-generalist BIG-geregistreerd? Dan krijg je voor de registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP een aantal vrijstellingen binnen het individuele registratietraject. Je kunt je aanmelden bij de registratiecommissie.

Vrijstellingen voor orthopedagoog-generalist BIG-geregistreerd

 • 90 punten supervisie
 • 480 punten scholing
 • 120 punten literatuurstudie

 

Toelatingseisen registreren op basis van orthopedagoog-generalist BIG-geregistreerd

 • Je bent lid van het NIP
 • Je hebt bewijs van afronding postmasteropleiding orthopedagoog-generalist
 • Je bent geregistreerd als orthopedagoog-generalist BIG
 • Je hebt 2.790 uur werkervaring op een goedgekeurde werkplek (Artikel 15 Registratieregeling)
 • Je hebt 3 diagnostiek- en 3 behandelverslagen gemaakt. Deze zijn  beoordeeld door een supervisor die is opgenomen in het supervisoren bestand Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. De casussen dienen een startdatum te hebben van maximaal 1 jaar voorafgaand aan je aanmelding.
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), niet ouder dan 3 maanden.

De uitgebreide toelatingseisen vind je in het Registratiereglement Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP (pdf).

 

Hoe vraag je de registratie aan?

Bij het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP op basis van je BIG-registratie als orthopedagoog-generalist doorloop je onderstaande stappen. Bij al deze stappen maak je gebruik van het digitale platform PE-online.

 1. Je meldt je aan via een aanmelddossier in het digitale platform PE-online. In je dossier toon je je bewijs van afronden van de opleiding tot orthopedagoog-generalist aan. Je dient je huidige werkplek en werkbegeleider in. En je upload je CV.
 2. De registratiecommissie beoordeelt je werkplek. Als je aanmelddossier is goedgekeurd krijg je een registratiedossier.
 3. Je kunt nu aan de slag met het registratietraject: je doet werkervaring op en maakt 6 casusverslagen: 3 behandeling waarvan 1 masterpiece behandeling Registratie K&J-psycholoog- beoordeling-behandeling en 3 diagnostiek waarvan 1 masterpiece diagnostiek Registratie K&J-psycholoog beoordeling-diagnostiekcasus (let erop, dat je eerst de beoordelingen afrondt voordat je je masterpiece indient). Bij de masterpieces dien je het verslag in. Je hebt daar vijf jaar de tijd voor. De registratiecommissie beoordeelt tussentijds je ingediende stukken.
 4. ls je registratiedossier compleet en goedgekeurd, dan dien je het in.
 5. Je wordt dan toegelaten tot het register.

 

Kosten

Aan de registratie zijn kosten verbonden.