NIP

Home Het beroep Ethiek Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Deze wegwijzer (waar het NIP aan meewerkte) maakt duidelijk wanneer je als zorgverleners wel en niet informatie kan delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de wegwijzer handvatten om te kunnen beoordelen of doorbreking van je geheimhoudingsplicht is toegestaan. Met de wegwijzer willen de branche- en beroepsorganisaties een goede samenwerking bevorderen waarin ieder vanuit eigen professie en verantwoordelijkheid meedenkt over de beste zorg aan personen en gezinnen die dat nodig hebben.

Deze handreiking is alleen beschikbaar voor NIP-leden.

Gegevens delen in een team

Wat vertel ik wel en niet aan de gemeente waarmee ik samenwerk en wat betekent nieuwe wetgeving rondom het delen van gegevens straks voor mij? Wat kun je zeggen met een AMHK-medewerker aan tafel? En hoeveel vertel je de wijkagent?

Rosalinde Visser, stafmedewerker Beroepsethiek NIP, hield een presentatie over het delen van gegevens in een team. Dat veel psychologen worstelen met hun beroepsgeheim bleek uit het flinke aantal vragen en voorbeelden.

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog