NIP

Home COTAN COTAN-leden

COTAN-leden en externe beoordelaars

De COTAN bestaat uit een diverse groep professionals met expertise op het gebied van testconstructie, psychometrie en/of psychodiagnostiek.

De COTAN bestaat uit een diverse groep professionals met expertise op het gebied van testconstructie, psychometrie en/of psychodiagnostiek.  De COTAN-leden bepalen het beleid van de COTAN en zijn tevens beoordelaar. Deze taken voeren zij uit als vrijwilliger.

De commissie bestaat uit minimaal tien en maximaal twintig leden en is als volgt samengesteld:

 • van alle universitaire opleidingen psychologie in Nederland één vertegenwoordiger (maximaal elf);
 • maximaal vier experts op door de COTAN nader te omschrijven werkgebieden.

Naast COTAN-leden zijn er externe beoordelaars, die als vrijwilliger instrumenten beoordelen voor de COTAN. Externe beoordelaars zijn professionals met expertise op het gebied van testconstructie en/of psychodiagnostiek in de praktijk.

COTAN-leden

 • Prof. dr. P.P.M. Hurks (Petra)
  Universiteit Maastricht (Faculty of Psychology and Neuroscience, capaciteitsgroep Neuropsychology & Psychopharmacology)
  Voorzitter COTAN
 • Dr. R.H. van den Berg (Remko)
  NOA BV, psychologisch advies- en onderzoeksbureau
 • Dr. I.A. Bok (Inge)
  Sectie Jeugd;
  VU Medisch Centrum (afdeling Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie)
 • Dr. I.J.L. Egberink (Iris)
  Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, afdeling Psychometrie & Statistische Technieken)
  Eindredacteur Testaangelegenheden COTAN
 • Prof. dr. J.L. Ellis (Jules)
  Open Universiteit (Faculteit Psychologie, Vakgroep Theorie, methoden en statistiek)
 • Dr. A. Evers (Arne)
  Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Maatschapppij- en Gedragswetenschappen, Programmagroep Arbeids- & Organisatiepsychologie (gepensioneerd)
  Erelid NIP
 • Dr. M. Fokkema (Marjolein)
  Universiteit Leiden (Faculty of Social and Behavioural Sciences, Institute of Psychology, Department of Methodology and Statistics)
 • Dr. R.E.R. van der Hallen (Ruth)
  (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, Education and Child Studies, Clinical Psychology)
 • Dr. B.T. Hemker (Bas)
  Cito (Psychometric Research and Knowledge Center POK)
 • Dr. D.J. Hessen (David)
  Universiteit Utrecht (Faculty of Social and Behavioral Sciences, Department of Methodology and Statistics)
 • Dr. P.M. Ten Klooster (Peter)
  Universiteit van Twente (Department of Psychology, Health & Technology)
 • Dr. R. Leontjevas (Roeslan)
  Open Universiteit (Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, wetenschapsgebied Psychologie)
 • Prof. dr. R.R. Meijer (Rob)
  Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, afdeling Psychometrie & Statistische Technieken)
 • Dr. J.L. Pletzer (Jan)
  Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, education and Child Studies, Work and Organizational Psychology)
 • Prof. dr. M.E. Timmerman (Marieke)
  Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Afdeling Psychometrie & Statistiek)
 • Dr. L. Voncken (Lieke)
  Tilburg University (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Department of Methodology and Statistics)
 • Prof. dr. R.E. de Vries (Reinout)
  Vrije Universiteit Amsterdam (Faculty of Behavioral and Movement Sciences, Organizational Psychology)

Externe beoordelaars

 • Dr. D.P.H. Barelds (Dick) 
  Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Sociale Beïnvloeding in Organisaties – Basiseenheid Organisatiepsychologie)
 • Dr. J.B. Blok (Jan)
  Sectie ZMVB;
  Cello zorg (gepensioneerd)
 • Dr. A.J. Boevé (Anja)
  Universiteit Wageningen (Departement Plantenwetenschappen, Wiskundige en Statistische Methoden)
 • Dr. S. Bouwmeester (Samantha)
  Out of the Box Plot
 • Drs. M.E. Dinger (Maurits)
  Sectie Beroepskeuze en Loopbaan;
  zelfstandig HR professional
 • Dr. M. F. Fagginger Auer (Marije)
  Vereniging Hogescholen (Project ’10 voor de leraar’);
  Cito
 • Dr. J. Hendriksen (Jos) 
  Epilepsiecentrum Kempenhaeghe (Academisch Centrum voor Epileptologie en Centrum voor Neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen)
 • Dr. E.H.H. Keulers (Esther)
  Universiteit van Maastricht (Faculty of Psychology and Neuroscience, capaciteitsgroep Neuropsychology & Psychopharmacology)
 • Dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse (Nanda)
  Radboud Universitair Medisch Centrum (afd. Psychiatrie)
  Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Dr. P. van Leest (Paul)
  CEBIR nv,  Kortenberg (België)
 • Dr. L.A.L. de Meijer (Lonneke)
  Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, Education and Child Studies, Educational and Developmental Psychology)
 • Dr. D. Molenaar (Dylan)
  Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Programmagroep Psychological Methods)
 • Dr. A.S.M. Niessen (Susan)
  Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, afdeling Psychometrie & Statistische Technieken)
 • Dr. M.G. Polak (Marike)
  Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, Education and Child Studies, Research Methods and Techniques)
 • Dr. C. Resch (Christine)
  Universiteit van Maastricht (Faculty of Psychology and Neuroscience, capaciteitsgroep Neuropsychology & Psychopharmacology)
 • Drs. G. Roemer (Guido)
  Saxion Hogescholen (opleiding Toegepaste Psychologie)
 • Drs. J.D.L.M Schutijser MPC (Hans)
  Air France KLM (gepensioneerd)
 • Dr. S. Wools (Saskia)
  Cito (afdeling CitoLab)