NIP

Home Nieuwskamer Ken jij de online Evaluatieondersteuning al?

Geschreven op:

Ken jij de online Evaluatieondersteuning al?

Evalueren in de behandeling

Praktijkonderzoeken en wetenschappelijke literatuur laten zien dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg en dat professionals behoefte hebben aan passende ondersteuning. Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënt, naaste en behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er eerder worden bijgestuurd als dat nodig is. Patiënt, naaste en hulpverlener beslissen zo samen over de zorg.

Evaluatie en de Beroepscode

Ook de Beroepscode wijst op de professionele verantwoordelijkheid van psychologen om cliënten zowel vooraf als gedurende de professionele (behandel)relatie te informeren over de evaluatie daarvan (artikel 63). Daar zijn psychologen op aan te spreken in een klachten- of tuchtrechtprocedure. Evaluatie is dus niet vrijblijvend.

Nieuw: online Evaluatieondersteuning

Om evalueren in de behandeling te ondersteunen heeft Akwa GGZ samen met patiënten en professionals de online Evaluatieondersteuning ontwikkeld. De online Evaluatieondersteuning is vrij beschikbaar en helpt patiënt en behandelaar bij het vormgeven van evalueren. Het biedt ondersteuning bij:

  • behandeldoelen bepalen
  • afspraken maken over evalueren
  • evaluatiegesprekken voeren

Samen vul je de Evaluatieondersteuning in, waarna een overzicht volgt met het evaluatieplan en tips voor het evaluatiegesprek. Ook geeft de Evaluatieondersteuning advies over passende vragenlijsten. Vragenlijsten helpen bij inzicht krijgen in wat wel en wat nog niet beter gaat. Deze informatie maakt snel duidelijk waar het evaluatiegesprek over kan gaan. Het overzicht dat uit de Evaluatieondersteuning volgt is te downloaden, aan te passen tijdens de behandeling en op te slaan in het EPD.

Meer weten?

Op akwaggz.nl/evalueren vind je literatuur, praktijkonderzoeken, interviews, een gratis webinar en folder over Evalueren in de behandeling.