NIP

Home Nieuwskamer Uitspraak van de maand oktober 2023: “tuchtrechtelijke misser” leidt tot berisping

Geschreven op:

Uitspraak van de maand oktober 2023: “tuchtrechtelijke misser” leidt tot berisping

Deze maand weer een uitspraak naar aanleiding van een door een gz-psycholoog afgelegde verklaring ten bate van een cliënt in een echtscheidingsprocedure. Dit keer van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het is wederom instructief om te lezen waarom door het College wordt geoordeeld dat dit tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Het College spreekt hier zelfs van een tuchtrechtelijke misser en fout.

Daarnaast is voor beroepsgenoten interessant de wijze waarop de psycholoog zich opstelde ter zitting. Die opstelling leidde (mede) tot de aan haar opgelegde berisping in plaats van een waarschuwing. De psycholoog bleef namelijk volhouden dat de verklaring de toets volgens haar wél kon doorstaan en merkte op niet nog eens een verklaring af te zullen geven omdat zij nooit meer voor een tuchtcollege wilde verschijnen.

De Beroepscode benoemt de noodzaak van regelmatige kritische bezinning op je beroepsmatig handelen zodat je niet wordt overvallen door scherpe vragen van bijvoorbeeld een tuchtcollege op dit vlak en beroepsethische reflectie kunt tonen. Hierbij kunnen helpen intervisie (in een vroeg stadium) of advies vragen in het spreekuur beroepsethiek van het NIP!

Zie ook de FAQ over verklaringen en artikel 98 van de Beroepscode.