NIP

Home Secties Sectie Verslavingspsychologie Toolkit problematisch middelengebruik

Toolkit voor psychologen met problematisch middelengebruik en verslaving

Net als in algemene bevolking, heeft ook onder psychologen hoogstwaarschijnlijk zo’n 10 – 12% een stoornis in middelengebruik. Mensen met deze ziekte voelen zich vaak eenzaam en niet veilig om zich hierover te uiten. Om het onderwerp bespreekbaar te maken (ook onder de eigen beroepsgroep) en psychologen te ondersteunen is deze toolkit ontwikkeld. Ook handig als je verslavingsproblematiek herkent bij een collega of meer wilt weten over het onderwerp.

De toolkit dient twee doelen:

  • Hulp bieden aan psychologen (en hun collega’s) die kampen met problematisch middelengebruik of verslaving
  • Stoornissen in middelengebruik en verslaving onder psychologen beter bespreekbaar maken

Psychologen of andere zorgprofessionals met verslavingsproblematiek kunnen vertrouwelijk bellen met het steunpunt dat de ABS-artsen speciaal hiervoor hebben ingericht: 0900-0168 (werkdagen 9.00 – 20.00 uur)

Verslaving onder artsen vanuit twee perspectieven

Durf jij vermoedens van verslaving te bespreken met een collega?

Zo’n 70 procent van de hulpverleners durft probleemgedrag van collega’s niet bespreekbaar te maken, zegt Peter Greeven, voorzitter van de sectie Verslavingspsychologie. Hoe kunnen we dat taboe doorbreken?

Handreiking Alcohol, Drugs en Medicatie

Het Trimbos-instituut heeft een Handreiking Alcohol, Drugs en Medicatie (ADM) beleid opgesteld voor instellingen en werkgevers (2020). Hierin wordt actiever ingezet op preventie en zorg van medewerkers met problematisch middelengebruik. En wordt aandacht besteed aan in hoeverre middelengebruik bijdraagt aan onveiligheid op de werkplek

Gebruik de ABS-artsen toolkit

De ABS-artsen toolkit ondersteunt bij het creëren van een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar worden gemaakt.

Stappenplan

Per onderdeel vind je handvatten en achtergrondinformatie die jou en je organisatie helpen beleid te ontwikkelen gericht op middelengebruik en verslaving, het onderwerp bespreekbaar te maken, kennis hierover te vergroten en mee te verspreiden.

  1. In gesprek gaan met een collega over middelengebruik en verslaving
  2. Kennis over problematisch middelengebruik en verslaving vergroten: onderwijsmodule, hoe ga je om met je eigen stress en uitleg en gebruik van termen
  3. Beleid ontwikkelen: werkgevers kunnen hiermee eigen beleid ontwikkelen voor hun zorgprofessionals
  4. Doe mee: teken de intentieverklaring