NIP

Home Het beroep

Het beroep

Als psycholoog bouw je vakbekwaamheid op door middel van opleiding en ervaring. Je vakbekwaamheid maak je zichtbaar en onderhoud je via (her)registratie. Maar de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt ook bepaald door het ontwikkelen van beroepsidentiteit en professionele autonomie. Daarbij horen ethische afwegingen, reflectie op je handelen, en het kunnen verantwoorden wat je doet. De professionele standaard, waaronder de beroepscode en kwaliteitsstandaarden vallen, vormt daarbij de kapstok.

Beroepenstructuur

Met de vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische BIG beroepen wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. Het advies is ontwikkeld door het NIP, de NVP en de voormalige NVGzP en is op 26 oktober 2020 aangeboden aan minister van Ark (Medische Zorg en Sport). Momenteel werken we samen met de NVP aan de voorbereiding van de nieuwe beroepenstructuur.

Vakbekwaamheid

Het NIP vindt dat om het beroep op hoog niveau te kunnen uitoefenen, psychologen na hun universitaire opleiding nog een tweejarige beroepsopleiding moeten volgen. We spreken hierbij van de norm voor vakbekwaamheid.

Daarna kun je je op postmasterniveau laten registreren, bij het NIP, in het SKJ-register, of het BIG-register.

 

 

Kennis

Het NIP heeft als doel om de kwaliteit van het vak hoog te houden. Onderdeel hiervan is dat het NIP wil dat de up-to-date kennis van psychologen wordt ingezet om de maatschappij veerkrachtiger te maken. Het is dus van belang dat je als psycholoog op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. In de wetenschap, in je eigen werkveld, maar ook in de maatschappij. Dat kun je doen door artikelen te lezen, bijeenkomsten en webinars te bezoeken, of ervaringen uit te wisselen met collega’s binnen secties en werkgroepen van het NIP.

Houd je kennis ook up to date met de Vraag van de week

Word jij ook lid van het NIP?

  • Ontvang iedere maand het Tijdschrift De Psycholoog
  • Onderscheid jezelf als professional met onze dienstmerken
  • Deel en ontvang persoonlijk advies met andere aangesloten psychologen