NIP

Home Secties Centrale Commissie Registraties

Centrale Commissie Registraties

De Centrale Commissie Registraties bevordert en bewaakt de kwaliteit van de NIP-Registratieregelingen. De commissie adviseert het Algemeen Bestuur binnen deze regelingen om deze transparanter, efficiënter en uniformer uit te voeren op zowel praktisch als financieel gebied.

Tot de verantwoordelijkheden van de commissie behoren:

  • Actualisatie van de Kaderregeling psychologenregisters NIP uit 2008 aan de nieuwe verenigingsstructuur van het NIP.
  • Uitbrengen van een advies/lange termijnvisie over de toekomst van de – bij het NIP, in beheer zijnde en toekomstige – registers en het dienstmerk Psycholoog NIP.
  • De registratiecommissies van de bestaande registers zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratiereglementen. De centrale commissie toetst aan de Kaderregeling psychologenregisters NIP en het AB stelt de wijzigingen vast.
  • Onderzoek naar vorming van één accreditatiecommissie die alle accreditatieaanvragen op gelijkvormige wijze toetst en toekent voor de registraties waar deze relevant voor zijn.