NIP

Home Secties Centrale Commissie Registraties

Centrale Commissie Registraties

De Centrale Commissie Registraties bevordert en bewaakt de kwaliteit van de NIP-Registratieregelingen. De commissie adviseert het Algemeen Bestuur binnen deze regelingen om deze transparanter, efficiënter en uniformer uit te voeren op zowel praktisch als financieel gebied.

Tot de verantwoordelijkheden van de commissie behoren:

  • Actualisatie van de Kaderregeling psychologenregisters NIP uit 2008 aan de nieuwe verenigingsstructuur van het NIP.
  • Uitbrengen van een advies/lange termijnvisie over de toekomst van de – bij het NIP, in beheer zijnde en toekomstige – registers en het dienstmerk Psycholoog NIP.
  • De registratiecommissies van de bestaande registers zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratiereglementen. De centrale commissie toetst aan de Kaderregeling psychologenregisters NIP en het AB stelt de wijzigingen vast.
  • Onderzoek naar vorming van één accreditatiecommissie die alle accreditatieaanvragen op gelijkvormige wijze toetst en toekent voor de registraties waar deze relevant voor zijn.

Commissieleden gezocht!

Voor deze commissie zijn wij momenteel op zoek naar een voorzitter en een algemeen lid. Wil je meedenken en het algemeen bestuur adviseren over het beleid en de uitvoering van de NIP registraties? Dan zijn we op zoek naar jou.