NIP

Home Nieuwskamer Update Integraal Zorgakkoord

Geschreven op:

Update Integraal Zorgakkoord

Het is na onze eerste kritische reactie op het Integraal Zorgakkoord (IZA) even stil geweest rondom dit onderwerp. In dit bericht praten we jullie graag bij.

Na ondertekening door een beperkt aantal binnenringpartijen was er bij VWS even een stilte na de storm. Het was niet duidelijk hoe de werkagenda vormgegeven zou worden en wat onze rol als buitenringpartij daarin zou zijn. De gesprekken zijn inmiddels in volle gang. Per IZA-thema is een thematafel met binnenringpartijen gevormd. Aan deze tafel worden de actiepunten verdeeld over de binnenringpartijen en per actiepunt wordt er een ‘trekker’ benoemd. Tevens wordt er besproken welke buitenringpartijen er betrokken moeten worden. De gesprekken die wij als NIP nu voeren gaan dan ook over bij welke actiepunt we als beroepsvereniging aan moeten sluiten. Zo wil het NIP bijvoorbeeld in elk geval een bijdrage leveren aan de actiepunten benoemd in het thema samenwerking sociaal domein, huisarts en ggz, het thema Passende Zorg of regionale samenwerking en het thema arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals.

De gesprekken vinden plaats met het ministerie, maar ook met onder andere de Nederlandse ggz, Akwa en de NVVP. Want voor alle partijen is duidelijk dat als we iets willen bereiken we dit gezamenlijk moeten doen en dat we daar, ook als NIP als de grootste beroepsgroep van behandelaren in de ggz, bij betrokken moeten worden.

Oproep: denk mee

Van concrete resultaten is het vooralsnog nog te vroeg. Heb je wel interesse en lijkt het je leuk om je in te zetten op 1 van bovengenoemde thema’s of heb je een mooi voorbeeld die we breder kunnen verspreiden? Laat het ons weten door te mailen naar anne.kole@psynip.nl of yvonne.moolenaar@psynip.nl. Wij nemen dan contact met je op.