NIP

Home Nieuwskamer Reageer nú op de internetconsultatie over wetswijziging Beroepenstructuur

Geschreven op:

Reageer nú op de internetconsultatie over wetswijziging Beroepenstructuur

De openbare internetconsultatie van het ministerie van VWS over de wijziging van de Wet BIG in het kader van de nieuwe beroepenstructuur is gestart. Iedereen die dat wil, kan tot 11 maart 2024 (eerder 26 februari 2024) reageren. Wij roepen onze leden nadrukkelijk op dat ook te doen, aangezien het wetsvoorstel afwijkt van het voorstel van het NIP en de NVP. NIP-leden kunnen hiervoor gebruik maken van een voorbeeldtekst.

In de omschrijving van het deskundigheidsgebied van het nieuwe beroep gezondheidszorgpsycholoog-generalist ontbreekt volgens ons als beroepsgroep een aantal essentiële elementen.

Aandacht voor mentale gezondheid, levensloop en context

In het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist worden de huidige beroepen gezondheidzorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog samengevoegd. Er is binnen het Programma Beroepenstructuur hard gewerkt aan een omschrijving van het deskundigheidsgebied die recht doet aan het brede kennisdomein van de gz-psycholoog-generalist. Deze omschrijving is in mei 2023 door het NIP en de NVP ingediend bij VWS, als voorstel voor de wetswijziging. De omschrijving die nu in het wetsvoorstel is opgenomen wijkt hier echter om onbekende redenen van af.

De door NIP en NVP voorgestelde omschrijving:

Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog-generalist wordt gerekend de mentale gezondheid en de preventie, diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding en behandeling van gedragsmatige en psychische problemen en stoornissen bij mensen, gedurende de hele levensloop in de context van relaties, leefomgeving en maatschappij.

De omschrijving zoals opgenomen In het wetsvoorstel:

Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog-generalist wordt gerekend de preventie, diagnostiek, indicatiestelling, begeleiding en behandeling van gedragsmatige en psychische problemen en stoornissen bij een persoon, alsmede het toepassen van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand.

Het NIP is hier zeer verbaasd en bezorgd over. De omschrijving doet geen recht aan het brede profiel van de gz-psycholoog-generalist. Deze is niet alleen werkzaam in de (curatieve) ggz, maar ook in de brede jeugdzorg, revalidatie- en medische zorg, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg. Elementen als mentale gezondheid, en de context van relaties, leefomgeving en maatschappij, gedurende de levensloop, zijn essentieel voor de beroepsuitoefening.

De omschrijving van het deskundigheidsgebied in de wet is van belang, omdat het de kern van het beroep weergeeft, en de basis vormt voor het competentieprofiel en de opleiding.

Reageren tijdens de internetconsultatie

NIP en NVP zullen tijdens de internetconsultatie in elk geval reageren op dit onderdeel van het wetsvoorstel en op een aantal aanvullende punten uit de memorie van toelichting. Maar we roepen leden op dat zelf ook te doen.

Vind je het belangrijk dat in het profiel van de gz-psycholoog-generalist expliciet de elementen mentale gezondheid, levensloop, en de context van relaties, leefomgeving en maatschappij worden benoemd, neem dit dan mee in je reactie.

Je kunt daarbij gebruik maken van een voorbeeldtekst, aangevuld met een persoonlijk pleidooi waarom dit voor jouw werk en de doelgroep waar je mee werkt van belang is. Daarnaast kun je ook op andere onderdelen van het wetsvoorstel reageren, en op de memorie van toelichting.

NB: als je tekst langer is dan de invulruimte toelaat, kun je je reactie in een los document toevoegen.

Vervolg: Algemene Maatregel van Bestuur

De wetswijziging die nu open staat voor consulatie gaat over de titel gezondheidszorgpsycholoog-generalist, de beschrijving van het deskundigheidsgebied voor het nieuwe beroep, de omzetting van de huidige gz-psychologen naar het nieuwe beroep, en de opheffing van het basisberoep psychotherapeut uit artikel 3 van de wet per 1 januari 2031.

In een later stadium volgt de uitwerking van dit wetsvoorstel in de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) met daarin onder meer de competenties, instroomeisen in de opleiding, en de overgangsregelingen voor K&J-psychologen en psychotherapeuten naar het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist.

Ga direct naar de Internetconsultatie over het wetsvoorstel Beroepenstructuur psychologische beroepen in de wet BIG

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.